nieuws

EVA brengt asbestgegevens snel in beeld

bouwbreed

delft ­ In een oogopslag kunnen zien waar zich in welke woning asbest bevindt, is mogelijk met de database EVA (Extrapolatie Variabele Asbestgegevens) voor woningcorporaties. EVA is ontwikkeld door ingenieursbureau Oesterbaai te Delft in samenwerking met enkele woningcorporaties.

Volgens Oesterbaai hebben veel corporaties de behoefte de asbestsituatie van hun totale woningbezit in kaart te brengen. Zij willen met een dergelijke inventarisatie gezondheidsrisico�s voor bewoners en onderhoudsmedewerkers voorkomen bij calamiteiten, zoals bijvoorbeeld brand. Ook willen ze financiële risico�s uitsluiten bij sloop of renovatie. Bij raadpleging van de database is het mogelijk vooraf een inzicht te hebben van de kosten van een asbestsanering.

In de database wordt voor het totale woningbezit een onderscheid aangebracht naar verschillende typen woningen. Elke type wordt vervolgens onderworpen aan een uitgebreide asbestinventarisatie. Vervolgens worden de gevonden gegevens geëxtrapoleerd naar alle andere woningen met dezelfde kenmerken. Met steekproeven wordt vervolgens gecontroleerd of de gevonden gegevens betrouwbaar zijn voor het totale woningbezit. In de ontwikkelingsfase van EVA is gebleken dat de afwijkingen minimaal zijn.

Uitwisselbaar

Alle databasegegevens van EVA zijn uitwisselbaar met het Microsoft Office pakket. Er is geen extra softwarekennis voor de applicatie nodig. De digitaal opgeslagen data zijn door daartoe geautoriseerde personen lokaal of via internet altijd snel te raadplegen en indien nodig te muteren. Er kunnen foto�s in het bestand worden opgenomen om de situatie ter plekke visueel duidelijk te maken. Het gebruik van EVA is gratis bij een asbestinventarisatie door Oesterbaai.

Reageer op dit artikel