nieuws

Europese veiligheidsweek nog hard nodig

bouwbreed Premium

bilbao ­ Slechts 12 procent van de bedrijven in Europa is op de hoogte van hun wettelijke plichten ten aanzien van het omgaan met gevaarlijke stoffen. Dit meldt het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk bij de introductie van de nieuwe Europese Week voor Veiligheid en Gezondheid op het werk.

De Europese week voor de veiligheid is een informatiecampagne om het bewustzijn te vergroten en zodanige activiteiten te promoten dat Europa een veilige en gezonde plek wordt om te werken. De campagne wordt gecoördineerd door het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk, dat sinds 1997 in Bilbao is gevestigd. Het agentschap heeft informatiepakketten samengesteld in alle officiële talen van de EU en posters en folders gemaakt. Er is een meertalige website met goede praktijkvoorbeelden (http://oshua.eu.int/ew2003/). Een voorbeeld van goede praktijk noemt het agentschap nieuwe wetgeving in diverse EU­landen, waaronder Denemarken, die voorziet in het veilig maken van cement door ijzersulfaat aan cement toe te voegen. Deze stof neutraliseert het allergene effect van chroom, dat veel voorkomt in cement.

Tijdens een slotceremonie in november wordt de winnaar bekendgemaakt van de Europese Goede Praktijken prijs. De prijs is voor de organisatie die via preventieve maatregelen, risicobewustzijnsverhoging, vervanging en andere technieken het meeste succes heeft geboekt bij het aanpakken van het probleem van de gevaarlijke stoffen.

Vanuit Nederland is de Stichting Arbouw genomineerd met een classificatiesysteem voor ontkisting. Volgens het agentschap wijst onderzoek uit dat 21 procent van alle werknemers in de EU blootstaat aan bewezen of verdachte kankerverwekkende stoffen, zoals benzeen (in brandstoffen) en kristallijne silica (bouwmaterialen). Van de werknemers ademt 22 procent gedurende ten minste een kwart van hun werktijd rook en dampen in, waaronder organische oplosmiddelen, houtstof en lasdampen. Van alle werknemers gaat 16 procent gedurende vergelijkbare periodes om met verfstoffen, pesticiden, chroom VI (via nat cement) en andere gevaarlijke stoffen. Bouwvakkers behoren danook tot de groep waar de gezondheidsrisico�s het hoogst zijn.

De risico�s worden verhoogd door ontoereikende naleving van voorschriften en gebrekkige informatievoorziening. Uit onderzoek blijkt dat maar 12 procent van de bedrijven op de hoogte is van hun wettelijke plichten. Bovendien blijkt dat er fouten voorkomen in 20 procent van de door producenten van gevaarlijke stoffen verstrekte overzichten van veiligheidsgegevens.

Volgend jaar staat in de Europese actieweek de bouw centraal. De week wordt in het vervolg elk jaar in oktober gehouden. De landen bepalen zelf in welke week dat is. In Nederland is de actieweek van 27 tot en met 31 oktober en wordt ingeluid met een manifestatie in de Van Nellefabriek in Rotterdam.

Verboden cement

Vanaf januari 2005 is het gebruik van cement met een te hoog percentage oplosbaar chroom niet meer toegestaan in situaties waarbij kans op huidcontact bestaat, meldt de Stichting Arbouw in het Arbouw Journaal. Dergelijk cement is door de Europese Unie op de lijst met gevaarlijke stoffen en preparaten geplaatst.

Het verbod geldt voor cementproducten met (in natte toestand) een gehalte oplosbaar chroom van meer dan 0,0002 procent van het totale drooggewicht van de stof. Dat cement mag vanaf 2005 alleen nog worden gebruikt in geheel machinale productieprocessen. Daar bestaat immers geen kans op aanraking met de huid.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat chroomhoudende cementpreparaten na rechtstreeks contact allergische reacties kunnen veroorzaken.

Reageer op dit artikel