nieuws

Details dicteren Muziekgebouw/Bimhuis Projectgegevens

bouwbreed Premium

amsterdam – Met aan de voorzijde nog een slag te gaan, zijn de contouren van het project Muziekgebouw/Bimhuis aan de Piet Heinkade in Amsterdam compleet. Niet de repetitie van beuken of verdiepingen, maar details bepalen de planning van het complexe gebouw.

De locatie aan het water naast het nog te bouwen hotel en de Passengers Terminal Amsterdam (PTA) is zonder meer uniek: vlakbij het centrum en het Centraal Station op een schiereilandje, praktisch geheel omgeven door water.

Aan de kop van het schiereiland verrijst het Muziekgebouw/Bimhuis van het Deense architectenbureau Nielsen, Nielsen en Nielsen (3xN). Het complex is grofweg in te delen in drie elementen. Het grote gebouw aan de IJzijde is het Muziekgebouw, de schijnbaar zwevende �doos� aan de stadszijde haaks op het Muziekgebouw is het Bimhuis. Rechts van beide gebouwen staat het kantoorgebouw. Opvallend aan de elementen is het verschil in constructie.

J. van Arnhem, projectleider BAM Utiliteitsbouw regio Noordwest: “We werken hier met verschillende bouwsystemen. Het Bimhuis is een staalconstructie, het casco van het Muziekgebouw is opgebouwd uit in het werk gestort beton en onder meer het kantoorgebouw is met prefab betonelementen opgetrokken.”

De vakken van het stalen vakwerkspant van het Bimhuis zijn daarbij volgens Van Arnhem opgevuld met kalkzandsteen voor een maximale stijfheid van de staalconstructie. Het kantoorgebouw is tamelijk traditioneel gebouwd met prefabelementen en kanaalplaatvloeren. “Als er geen speciale constructieve eisen zijn, ligt de toepassing van kanaalplaatvloeren voor de hand. Ter plaatse van uitkragingen of wanneer het voor de dikte van de vloerafwerkingen was vereist, is voor breedplaatvloeren of in het werk gestorte vloeren gekozen.”

Kenmerkend voor het Muziekgebouw zijn de wanden van schoonwerk beton met een hoogte van bijna 25 meter. Het gebouw krijgt een glazen façade, waardoor de wanden van het in het werk gestorte beton in het zicht blijven. Van Arnhem: “Alle conusgaten zitten exact op één lijn. We onderzoeken op dit moment nog of we een prefab prop kunnen ontwikkelen om de gaten, conform ontwerp verdiept, te kunnen afdichten.”

De stortnaden zijn zeer strak uitgevoerd. Om eventuele kleine beschadigingen gemakkelijker te kunnen herstellen, heeft de bouwer in samenwerking met de architect latten ter plaatse van de stortnaden in de bekisting opgenomen, waardoor de wand bovendien �reliëf� krijgt. Extra verticale latten zijn opgenomen om de repetitie van de stortnaden te doorbreken.

Om één kleur te krijgen, is aan het beton een kleurstof toegevoegd. Van Arnhem: “De opbouw van een zijwand bestaat uit twaalf betonstorten. Omdat je stort in wisselende klimatologische omstandigheden, krijg je kleurverschil. Door een toeslag van 4 procent aan kleurstof voorkom je de vorming van een lappendeken.”

Tijdens het verdichten loopt de kleurstof met het water mee naar buiten. Testen met 2, 3 of 4 procent toeslag wezen uit dat alleen met 4 procent ook de randen vrij waren van kleurafwijking.

Ook voor het overige is de bouw van het muziektheater interessant voor Van Arnhem: “We moeten nadenken over elk hoekje. Anders dan bij een regulier gebouw waarbij vanaf de eerste verdieping alleen wordt gerepeteerd, vergt bij dit project elk aspect aandacht en onderzoek.”

Vanwege de extreme geluidsisolatie, waarover Cobouw al in een eerder stadium over schreef, heeft Van Arnhem te maken met zo�n dertig verschillende soorten binnenwanden en meer dan vijftien soorten vloeren. De details bepalen de planning. Om bijvoorbeeld het geluid van een vertrekkend cruiseschip niet binnen door te laten klinken, is het toch al 30 centimeter dikke betoncasco voorzien van een voorzetwand, opgebouwd uit 60 millimeter isometal en twee lagen gipsplaat van 15 millimeter waarop kokers komen met golvend steengaas, afgestuukt met 10-20 millimeter gips.

Bovendien worden alle naden luchtdicht afgekit en wordt het geheel afgewerkt met een lattenwand waarvan de latten op verschillende afstanden zitten om interferentie van het geluid te voorkomen.

De wandconstructie is wordt op dit moment getest bij Adviesbureau Peutz & Associés in Mook. Van Arnhem verwacht op korte termijn de uitslagen met betrekking tot de geluidwerendheid.

Krijgt het Muziekgebouw een glazen vliesgevel, het Bimhuis springt eruit met een strakke gevel die is uitgevoerd in zwart zink. Keramische tegels ter hoogte van de plint komen overeen met de tegels van de PTA en het hotel, waardoor de onderling in vorm en functie verschillende gebouwen toch een eenheid vormen. Door middel van loopbruggen en trappartijen is de toegankelijkheid van de verschillende gebouwen gegarandeerd.

Vertraging heeft de bouwer ondervonden als gevolg van problemen met de kademuren en tijdens het heiwerk. In de beginfase van het project, nog voor het inheien van de damwanden, bleken de kademuren niet meer te voldoen. Bij het indoorfrezen van de funderingsvloer van de kademuur onder het maaiveld kwam onmiddellijk een grote hoeveelheid water naar boven. Hoewel de kademuur als zodanig nog intact was, bleek de basaltlaag in het IJ verdwenen en de grond achter de kademuur voor een groot deel verdwenen. Hierdoor zag de bouwer zich genoodzaakt eerst het grondpakket onder de fundering van de kademuur te herstellen. Omdat de kade toch herstel behoefde, koos de gemeente er direct voor de kademuur enkele meters verder het IJ in te verplaatsen waardoor iets meer ruimte rond het Muziekgebouw werd gecreëerd.

Volgens Van Arnhem vindt de oplevering voor het einde van 2004 plaats. BAM Utiliteitsbouw zet in elk geval alle zeilen bij om voor het einde van het jaar het Bimhuis wind- en waterdicht te hebben.

Muziekgebouw/Bimhuis

Opdrachtgever:

Gemeente Amsterdam

Gebruikers:

Het Muziekgebouw en Bimhuis, het Muziekcentrum De IJsbreker, Gaudamus en diverse andere

muziekverwante instellingen

Projectmanagement:

ABT adviesbureau voor

bouwtechniek, Velp

3xN, Aarhus, Denemarken

Co-architect: ABT adviesbureau voor bouwtechniek, Velp

Adviseur constructies:

ABT adviesbureau voor

bouwtechniek, Delft

Adviseur Installaties:

Royal Haskoning, Delft

Adviseur Theatertechniek:

HWP Theateradvies, Amsterdam

Adviseur akoestiek en

bouwfysica: Adviesbureau Peutz & Associés, Mook

Interieurarchitect

Muziekgebouw:

3xN, Aarhus

Interieurarchitect

De Vries Bouma Architecten,

Bouwkundig aannemer:

BAM Utiliteitsbouw regio

E- en W-installaties:

ULC Groep, Utrecht

Liftinstallaties:

Thyssen Krupp Liften, Zevenaar

Theatertechnisch werkzaamheden:

Trekwerk BV, Weesp

Bruto vloeroppervlak:

Bruto inhoud:

Bouwkosten:

30 miljoen euro

Start bouw:

Oplevering:

december 2004

Reageer op dit artikel