nieuws

Delft verwacht forse groei aantal huizen

bouwbreed Premium

delft ­ Delft voorziet dat het aantal woningen in de periode tot 2015 met zon 16 procent zal stijgen. Dat blijkt uit de nota Toekomstvisie omvang woningvoorraad Delft.

Volgens de nota kampt de Zuid­Hollandse gemeente met een eenzijdige woningvoorraad waardoor de markt verstopt.

De gemeente wil daarom vooral dure huizen aan de rand van de stad bouwen. “Bij verdichting in de herstructureringsgebieden binnen de stad is ruimte voor gestapelde woningen”, adus een toelichting van de Zuid­Hollandse gemeente. “Ook komen er in die periode 1.800 zorgwoningen voor ouderen bij.”

Zo�n vijftig procent van de huizen bestaat momenteel uit sociale huurwoningen. Een groot deel daarvan wordt bewoond door mensen die een duurder huis kunnen betalen.

Op 1 januari 2003 telde Delft 49.252 woonruimtes, waarvan 42.600 zelfstandige woningen. “Om een betere doorstroming te krijgen, wil de gemeente het aanbod vergroten van koopwoningen met een prijs vanaf 150.000 euro”, zo maakt Delft bekend.

De bouw van sociale huurwoningen wordt de komende jaren beperkt tot vervangende woningbouw voor verouderde huizen. En ook om een gevarieerd woningaanbod in nieuwbouwwijken te krijgen zullen hier en daar goedkope huurwoningen verrijzen.

Maatregelen

Verder neemt Delft maatregelen om bestaande wijken aantrekkelijker te maken. Hier staan samenvoeging en sloop van woningen op stapel. Door herstructurering wil Delft zorgen dat er voldoende huizen blijven bestaan voor lagere inkomensgroepen.

“Het gaat om kwalitatief goede en betaalbare woningen voor de doelgroep. Ook moet de herstructurering, door samenvoeging en sloop van woningen bijdragen aan de beheerste afname van het aantal sociale huurwoningen en een betere verdeling tussen huur­ en koopwoningen”, maakt de gemeente bekend. Burgemeester en wethouders streven in herstructureringswijken naar een verdeling van 40 procent sociaal en 60 procent vrije sector.

Om te voorkomen dat de voornemens van de gemeente en corporaties elkaar kruisen, worden de verschillende plannen samengevoegd tot een definitief plan voor de jaren tot 2015.

Reageer op dit artikel