nieuws

Dekker wil half miljoen nieuwbouwwoningen in zeven jaar

bouwbreed Premium

den haag ­ De komende zeven jaar worden er tot 485.000 huizen bijgebouwd in Nederland. Voor volgend jaar is de opgave van 65.000 woningen gesteld, waardoor voor de overige jaren tot 2010 in een gemiddelde van 80.000 is voorzien.

Dat zijn de doelen van minister Dekker (VROM) met haar actieplan woningbouwproductie. De getallen betekenen een forse bijstelling van het beleid zoals vastgelegd in de Nota mensen wensen wonen van Remkes die nog uitging van een productie van 100.000 huizen. De oud­staatssecretaris stelde dat zelf al bij tot 90.000 woningen.

Dekker doet er nu weer 10.000 af. Als voorwaarde stelt ze dat dan jaarlijks ten minste 16.000 woningen worden gesloopt. Dat is overigens minder dan de helft van de ambities uit de Nota mensen wensen wonen. Dekker: “Het onttrekken van 38.000 woningen per jaar is niet reëel en vind ik ongewenst, zeker gezien de huidige gespannen woningmarkt”. Er komen bovendien nog 25.000 woningen in kantoorruimtes.

Aanjaagteams

Het plan bevat een aantal oude acties uit bijvoorbeeld de Taskforce woningbouwproductie. Aanjaagteams blijven beschikbaar voor probleemlocaties. Ook in Utrecht komt waarschijnlijk een team.

Nieuw is onder meer de inzet van het geld voor het besluit locatiegebonden subsidie als �premie op presteren�. Zij wil de mogelijkheid hebben om budgetten van regio�s die achterblijven met hun bouwopgave tussentijds over te hevelen naar regio�s die meer presteren. Het meeste geld van deze rijksbijdrage wil de minister in de stedelijke regio�s besteden. Daarbuiten lukt de nieuwbouw ook zonder extra geld uit �Den Haag� wel, veronderstelt ze.

Dekker wil bovendien als stimulans voor particulier opdrachtgeverschap 10 procent van het besluit locatiegebonden subsidie beschikbaar stellen. Ook komt in de Grondexploitatiewet particulier opdrachtgeverschap als prestatie­eis te staan. Deze wet kan grondeigenaren dwingen tot meebetaling aan voorzieningen. De regelgeving wordt volgend jaar als wetsvoorstel in de ministerraad behandeld.

Grondbeleid

De VROM­regels, het huurbeleid en het grondbeleid neemt Dekker op de schop. Ze wil met een grondexploitatiewet de kosten voor de aanleg van openbare voorzieningen verhalen op de bouwer van woningen. Er komt een spoedwet om te voorkomen dat de aansprakelijkheid bij planschade tot meer vertragingen leidt.

Na een uitspraak van de Hoge Raad in mei mag een gemeente de schade niet meer verhalen op de projectontwikkelaar. Over de bevordering van concurrentie en marktwerking op nieuwbouwlocaties wil de minister haar gedachten nog laten gaan. Het onderzoek dat haar voorganger had ingesteld is inmiddels afgerond, maar deze zal pas eind van het jaar worden gepubliceerd, vergezeld van de reactie van de minister.

De corporaties krijgen meer ruimte voor het vaststellen van de huurprijzen. Het kabinet vraagt hen dan wel mee te betalen aan de betaalbaarheid van het wonen voor specifieke groepen, maar daar tegenover staat de ruimte voor meer investeringen in het wonen.

Veel heil ziet Dekker in de afspraken die zij gaat maken met marktpartijen. Haar voorganger Kamp wilde zo min mogelijk met de sector te maken hebben, maar Dekker zoekt juist toenadering en hulp. In dit geval bij het vlottrekken van de woningbouwproductie.

Reageer op dit artikel