nieuws

Continuïteit werken levert geld op

bouwbreed Premium

AANHEF_SUB:analyse Al tientallen jaren probeert de gww-sector op alle mogelijke manieren binnenjaarlijkse continuïteit in de uitvoering van werken te krijgen. Dat is niet alleen bedrijfseconomisch goed, maar ook maatschappelijk. De pieken en dalen in de productie zorgen er immers voor dat er een fors aantal weken per jaar domweg geen werk is. Dat leidt tot […]

AANHEF_SUB:analyse

Al tientallen jaren probeert de gww-sector op alle mogelijke manieren binnenjaarlijkse continuïteit in de uitvoering van werken te krijgen. Dat is niet alleen bedrijfseconomisch goed, maar ook maatschappelijk. De pieken en dalen in de productie zorgen er immers voor dat er een fors aantal weken per jaar domweg geen werk is. Dat leidt tot seizoenwerkloosheid. Dat is niet leuk voor de bedrijven en nog minder voor de betrokken werknemers.

Jarenlang is er daarom door de sector bij vooral overheidsopdrachtgevers op aangedrongen om de opdrachten beter te spreiden in de tijd. De manier van begroten bij de overheid en de begrotingsregels hebben er echter voor gezorgd dat daar niets van terecht is gekomen.

Sterker nog, in de praktijk doen opdrachtgevers er maanden zo niet jaren over om een plan te maken en bestekken te schrijven. Vervolgens krijgt de aannemer een paar dagen om in te schrijven en had de uitvoering eergisteren moeten beginnen en het werk gisteren klaar moeten zijn.

Deze handelwijze heeft een aantal gevolgen. Dit betekent onder meer dat de totale capaciteit in de infrabouw hoger moet zijn dan wanneer de werken over het jaar verdeeld zouden zijn. Dat kost dus geld. Tweede gevolg is dat plannen van de uitvoering in zeer korte tijd moet gebeuren met alle kans op problemen tijdens de uitvoering. Ook dat kost geld. Bovendien kan het haast niet anders dan dat het ten koste gaat van de kwaliteit. Dat kost op termijn geld.

Flexibiliteit

Behalve spreiding van de opdrachten over het jaar, is een andere mogelijkheid flexibiliteit in uitvoeringstermijnen. In onderhoudscontracten begint dat inmiddels te komen, bij nieuwbouw absoluut nog niet.

Geen wonder derhalve dat branche-organisatie Vianed blij is dat nu in CROW-verband is afgesproken flexibele uitvoeringstermijnen op te nemen in de RAW-systematiek. In die systematiek kan de aannemer binnen redelijke grenzen zelf bepalen wanneer hij met het werk begint. Daardoor kan hij de beschikbare capaciteit van zijn bedrijf efficiënter inzetten.

Dat is niet alleen goed voor zijn werknemers die anders in zwakke periodes de ww in dreigen te gaan, als dat nog kan, maar ook voor de opdrachtgever. Continuïteit in de bedrijfsvoering scheelt kosten, waardoor de prijzen omlaag kunnen. Bovendien zorgt een betere planning en voorbereiding voor betere kwaliteit. Ook de faalkosten kunnen omlaag, hetgeen zich eveneens zal vertalen in de prijs.

Het idee om via RAW-bestekken het probleem van de discontinuïteit aan te pakken, kent derhalve vele voordelen voor de bouwbedrijven, de werknemers en de opdrachtgevers. Helaas is het opnemen ervan in bestekken niet verplicht. Of de discontinuïteit daadwerkelijk wordt aangepakt, hangt dus in sterke mate af van de opdrachtgevers. Die zullen de flexibele uitvoeringstermijnen in de individuele bestekken moeten opnemen.

Reageer op dit artikel