nieuws

Concurreren met professor en oud­ambtenaar

bouwbreed Premium

hummelo ­ In de archeologiewereld is de Verhoeve Groep tussen universiteiten en voormalige overheidsdiensten een vreemde eend in de bijt. Toch houdt het van oorsprong grond­, weg­ en waterbouwbedrijf zich met dochteronderneming Synthegra staande in een markt die niet gewend is aan ondernemers.

Wie vroeger opgravingen wilde doen, moest bij de universiteit of de overheid werken. Alleen stoffige geleerden of geduldige ambtenaren hadden de juiste papieren om botjes en scherven op te graven. Tegenwoordig volstaat een certificaat van de Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) en kan iedereen op zoek naar historisch bodemmateriaal.

“Vergelijk het maar met een iso­certificering”. Volgens directeur Eric van der Kuijl van Synthegra is het binnenhalen van de juiste papieren voor opgraafwerkzaamheden niet makkelijk. Met het certificaat bevindt Synthegra zich dan ook in een select gezelschap. Niet meer dan acht bedrijven zijn bij de ROB door de keuring gekomen.

Met zijn wortels in een bouwonderneming is Synthegra is een zeldzame verschijning in de branche. De meeste concurrenten vinden hun oorsprong bij universiteiten of hebben volgens Van der Kuijl een verleden dat nauw met de overheid is verbonden. Zo maakte het Archeologisch Diensten Centrum (ADC) ooit deel uit van het ROB en domineert de voormalige overheidsdienst momenteel de markt in Zuid­ en Midden­Nederland.

Sterke positie

In Noord­Nederland heeft het met de universiteit Groningen verbonden Archeological Research Centre (ARC) een sterke positie. RAAP, dat staat voor Regionaal Archeologisch Archiverings Project, werd in 1986 door de universiteit van Amsterdam opgericht. De stichting waarin de onderzoeksactiviteiten destijds werden ondergebracht, heeft in 2000 onder dezelfde naam een bv opgericht die een sterke positie heeft in het Westen van het land.

Volgens directeur Huiszoon van de Verhoeve Groep wordt door de gevestigde orde van archeologen nogal koel gereageerd op zijn initiatief. “Universiteiten vinden ons werk niet wetenschappelijk. Ik kijk daar heel anders tegenaan. In commerciële archeologie zitten juist veel bevruchtende elementen”.

Bij de Verhoeve Groep vindt de bevruchting voornamelijk plaats tussen Synthegra en de milieutak. De samenwerking levert volgens Van der Kuijl een stevige besparing op. “Dat kan wel eenderde schelen”, geeft hij een indicatie. En daarmee heeft zijn onderneming meteen een voorsprong op de concurrentie. Van der Kuijl: “Wij bieden goed werk voor een eerlijke prijs”.

Bij het verwerven van opdrachten krijgt de jongste telg van de groep ook een voetje van de Verhoeve Milieu. Het bedrijfsonderdeel van de groep beschikt over een uitgebreid relatienetwerk en schuift het kleine broertje naar voren wanneer er archeologisch onderzoek gedaan moet worden. Op die manier is het dubbele gebruik van bijvoorbeeld proefboringen en het gezamenlijk uitvoeren van veldonderzoek ook voor opdrachtgevers een aantrekkelijke optie.

Sythegra kreeg het afgelopen jaar 250 aanvragen binnen voor een archeologisch onderzoek, 150 daarvan werden in behandeling genomen. “Je moet erg voorzichtig zijn bij het aannemen van werk”, legt Van der Kuijl uit. Het programma van eisen, het document waarin staat wat er allemaal onder de loep genomen wordt, moet in ieder geval duidelijk zijn. Als dat rammelt begint de archeoloog niet eens aan de klus.

De voorzichtigheid is geen luxe maar pure noodzaak. Een foute inschatting van het werk, kan de kosten enorm op laten lopen. Want een onverwachte verplichte opgraving, die niet in het kostenplaatje is meegerekend, kost Van der Kuijl veel geld. Gemiddeld staat daar zo�n 75.000 euro voor. Het kopje �meerwerk� komt in de contracten voor archeologisch onderzoek nu eenmaal niet voor. Dus al het werk dat niet van te voren op papier is vastgelegd, komt voor rekening van de onderzoekers.

Synthegra mag in drie jaar tijd snel gegroeid zijn, van twee bij de start naar nu dertien personeelsleden, de echt hele grote klussen kan het bedrijf nog niet aan. Van der Kuijl: “Daar heb je toch zeker 25 mensen voor nodig. We zullen geleidelijk naar die omvang toe moeten groeien”.

�Wij bieden goed werk voor een eerlijke prijs�

Reageer op dit artikel