nieuws

Carré nodig aan renovatie toe

bouwbreed Premium

amsterdam – Koninklijk Theater Carré is hoognodig aan renovatie toe. Een groot aantal werkzaamheden is noodzakelijk om aan de brandweer-, milieu- en Arbo-eisen te voldoen. Burgemeester en wethouders van Amsterdam zijn bereid hier 5,5 miljoen euro voor uit te trekken.

Ook voor de renovatie van Het Muziektheater vraagt het college een krediet van de gemeenteraad, namelijk 6,9 miljoen euro. Deze werkzaamheden zijn grotendeels al afgelopen zomer uitgevoerd. Het ging hierbij om een vernieuwing van de theatertechniek.

De directie van Carré wil voorts het theater laten voldoen aan de eisen van deze tijd door onder meer de entree en de stoelen op te knappen en het achterstallig onderhoud weg te werken.

In totaal is de renovatie begroot op zo�n 25,5 miljoen euro. Deze kosten worden behalve middels de gemeentelijke bijdrage betaald door sponsors en het theater zelf. De bedoeling is in januari volgend jaar te beginnen en in november weer open te gaan voor publiek. Het Muziektheater had in toenemende mate te kampen met storingen tijdens voorstellingen als gevolg van de oude staat van de apparatuur.

Daarnaast slaagde het theater er steeds moeilijker in aan reserveonderdelen te komen. Met de 6,9 miljoen van de gemeente is het theater er nog niet. De totale kosten van de renovatie zijn berekend op 12,5 miljoen.

Het college is dan ook van plan om in ieder geval in 2006 een tweede bijdrage van 2,3 miljoen te verstrekken.

Programmering

Cultuurwethouder H. Belliot meent dat beide theaters in goede staat moeten verkeren. “Ze hebben een programmering en uitstraling die in belangrijke mate bijdragen aan het karakter van Amsterdam als culturele stad. Deze theaters moeten in staat zijn om hun naam te blijven waarmaken”, aldus Belliot.

De gemeenteraad is al eerder door het college geïnformeerd over de noodzakelijke renovaties. Nu zijn alleen de bedragen bekendgemaakt.

Begin volgende maand buigt de raadscommissie cultuur zich over het voorstel. De behandeling in de gemeenteraad is op 19 november.

Reageer op dit artikel