nieuws

Bouwfraude drukt Koop Holding in rode cijfers

bouwbreed Premium

Nog nooit eerder boekte Koop Holding een verlies. Het operationele resultaat was vorig jaar nog wel positief: 3 miljoen euro. Door “de landelijke onderzoeken naar de praktijken in de bouwnijverheid” en “de beëindiging van enkele verliesgevende activiteiten” zag Koop zich echter genoodzaakt een incidentele last van 6 miljoen euro te nemen. Het nettoresultaat kwam daardoor […]

Nog nooit eerder boekte Koop Holding een verlies. Het operationele resultaat was vorig jaar nog wel positief: 3 miljoen euro. Door “de landelijke onderzoeken naar de praktijken in de bouwnijverheid” en “de beëindiging van enkele verliesgevende activiteiten” zag Koop zich echter genoodzaakt een incidentele last van 6 miljoen euro te nemen. Het nettoresultaat kwam daardoor 14 miljoen euro lager uit dan in 2001.

Het Koop­concern is een van de hoofdrolspelers in de bouwfaude­affaire. Oud­directeur A. Bos van wegenbouwdochter Koop Tjuchem bracht de beruchte schaduwboekhouding in de openbaarheid, waardoor de fraudezaak aan het licht kwam. Zowel de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) als justitie heeft onderzoeken lopen tegen Koop. In één zaak legde de NMa Koop al een boete op van 300.000 euro.

Voorzieningen voor boetes van de NMa en het Openbaar Ministerie heeft Koop niet getroffen. “De omvang van eventuele consequenties voortvloeiend uit de onderzoeken, is niet in te schatten”, schrijft H. Koop in het jaarverslag. “Zeker ook omdat bezwaar­ en beroepsmogelijkheden kunnen worden benut.”

Dat opgelegde en nog op te leggen boetes zullen worden aangevochten, daarover laat Koop geen misverstand bestaan. “Uiteraard wordt verweer gevoerd. De uitkomsten van de verschillende procedures zien wij met vertrouwen tegemoet.”

De directeur­eigenaar put dat vertrouwen uit de overtuiging dat verboden vooroverleg niet heeft geleid tot benadeling van opdrachtgevers. “Wij stellen vraagtekens bij de bevindingen van de enquêtecommissie omtrent prijsopdrijving. Ons inziens is van enig prijsopdrijvend effect geen sprake geweest.”

Koop onderschrijft wel de noodzaak tot herstel van het vertrouwen tussen overheid en bedrijfsleven. “Wij zullen daaraan het onze bijdragen.” Waaruit die bijdragen bestaan, wordt in het jaarverslag niet duidelijk. Het bedrijf wil ook geen verdere uitleg geven. Op last van de raad van bestuur mogen de woordvoerders van Koop geen toelichting geven op het jaarverslag.

Vanwege de beroering heeft het bouwconcern de bestaande normen en waarden binnen het bedrijf “nog eens nadrukkelijk geherdefinieerd”. Ook is groepsbreed een nieuwe gedragscode ingevoerd.

Reageer op dit artikel