nieuws

Bouwconcern optimistisch over het lopende jaar

bouwbreed

Behalve de winst, zag Koop het afgelopen jaar ook zijn omzet stevig dalen. Werd in 2001 nog 976 miljoen euro omzet geboekt, vorig jaar was dat 820 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat zakte eveneens, van 30 miljoen euro naar 16 miljoen euro. De omzetdaling komt vrijwel helemaal voor rekening van de pijpleidingbouw­divisie. De bedrijfsopbrengsten van deze tak […]

Behalve de winst, zag Koop het afgelopen jaar ook zijn omzet stevig dalen. Werd in 2001 nog 976 miljoen euro omzet geboekt, vorig jaar was dat 820 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat zakte eveneens, van 30 miljoen euro naar 16 miljoen euro.

De omzetdaling komt vrijwel helemaal voor rekening van de pijpleidingbouw­divisie. De bedrijfsopbrengsten van deze tak daalde vorig jaar met 30 procent tot 408 miljoen euro. Vertraging bij de opstart van reeds aangenomen projecten speelde Koop vooral parten. In de burgerlijke en utiliteitsbouw ging het daarentegen crescendo. De omzet steeg van 127 naar 145 miljoen euro. De grond­, wegen­ en waterbouwdivisie zag de omzet van 174 miljoen euro naar 181 miljoen euro stijgen.

Korte termijn

Terughoudend is Koop voor wat betreft de marktontwikkelingen op korte termijn. De vraag is hoe snel de economie zich herstelt en wat de effecten zullen zijn van de nieuwe wet­ en regelgeving op het gebied van aanbestedingen. Niettemin gaat het Groningse bouwconcern ervan uit dat over 2003 “een klein positief resultaat mag worden verwacht”. Dat is, als Koop niet wordt geconfronteerd met miljoenenboetes van de Nederlandse Mededingingsautoriteit of het Openbaar Ministerie. Beide doen onderzoek naar bouwfraude.

Koop�s optimisme over het lopende jaar is ingegeven door de goedgevulde orderportefeuilles. Bovendien is de olieprijs gunstig. Investeringen in pijpleidingen zijn aangetrokken, enkele grote projecten zijn eindelijk van start gegaan.

In de gww­sector gaat Koop steeds meer meerjarige onderhouds­ en reconstructiecontracten aan. Door de afwachtende houding van de overheid rekent de bouwer echter op een dalende omzet in 2003 in deze markt. “Maar dat kan niet lang zo blijven, gelet op de vraag naar infrastructuur die er is.”

Een omzetstijging verwacht Koop in de b&u­sector. In Noord­Nederland is het concern betrokken bij nagenoeg alle projecten van betekenis. “De realisatie van de Blauwe Stad in Oost­Groningen is ter hand genomen, voor het uitbreidingsgebied Meerstad gaat het masterplan de inspraak in.”

Bovendien heeft Koop een aantal grondposities verworven in het Noorden en rond Almere. Deze grondposities zijn in goede samenspraak met collega­aannemers en betreffende gemeente gekocht en gedeeltelijk ondergebracht in grondbanken. “De moeilijke aanbestedingsmarkt beïnvloedt deze strategie om meer projecten voor eigen rekening in ontwikkeling te nemen. De bouwdivisie wordt hierdoor minder afhankelijk van de aanbestedingsmarkt. In Duitsland doet zich een vergelijkbare ontwikkeling voor.”

Reageer op dit artikel