nieuws

Bouw noordelijke provincies op dieptepunt

bouwbreed Premium

amsterdam – Een dramatisch 2003. Zo karakteriseert het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) de situatie in Groningen, Friesland en Drenthe.

Vooral de woningbouw is hier debet aan. Volgend jaar verwachten de bouwrekenmeesters een lichte stijging.

Er zijn duidelijke verschillen zichtbaar tussen het Noorden en de rest van Nederland. Vooral de utiliteitsbouw ontwikkelt zich anders. In het Noorden laat deze sector een daling zien van 4,7 procent tegen landelijk zo�n 10 procent.

Het EIB ziet hiervoor twee oorzaken. De nieuwbouwproductie voor de publieke sector neemt toe, vooral door enkele grote projecten. De tweede oorzaak is dat het aandeel in de private utiliteitsbouw in het Noorden van oudsher geringer is dan het landelijk gemiddelde. Ook is er maar een kleine kantorenmarkt.

Utiliteitsbouw

Evenals in de rest van Nederland neemt de private utiliteitsbouw in het Noorden sterk af. Aangezien het relatieve aandeel echter gering is, heeft het minder invloed op de totale utiliteitsbouw.

Anders ligt het met de woningbouw. De nieuwbouwproductie neemt dit jaar met 5,7 procent af. Dit is terug te vinden in het aantal verleende bouwvergunningen dat in 2002 uitkwam op 6285, een kleine 2100 minder dan in 2001. Vooral in de provincie Groningen is sprake van een dramatische daling met bijna 30 procent.

De malaise in de woningbouw tikt extra hard aan in het Noorden, omdat het relatieve belang ervan in de totale bouwproductie groter is dan in de rest van Nederland. In het Noorden ligt dat aandeel op 38 procent tegen 32 procent in Nederland.

Ook in de gww-sector daalt de productie sterk met zo�n 5,3 procent naar 905 miljoen euro. Hiermee komt de gww-productie in het Noorden zelfs onder het niveau van 1999. Ook vorig jaar was al sprake van een daling.

De ontwikkeling van de markt voor het onderhoud van gebouwen wijkt in het Noorden niet wezenlijk af van de rest van Nederland. Ook hier neemt de gebouwenvoorraad toe en daarmee de onderhoudsbehoefte. In 2003 zal het productievolume in deze markt 935 miljoen euro bedragen. Het is daarmee de enige sector die dit jaar groei vertoont.

Voor 2004 verwacht het EIB voor alle sectoren een lichte stijging van de bouwproductie. Dit zal vooral plaatsvinden in Groningen waar de woningbouw zich zal herstellen van het desastreuze jaar 2003. Met een omzet van 4,7 miljard euro totaal wint de bouw dan 80 miljoen terug ten opzichte van 2003. Dit getal ligt echter nog steeds onder de productie in 2000 toen in totaal 4,8 miljard werd weggezet, 70 miljoen meer dan in 2004 wordt verwacht.

Reageer op dit artikel