nieuws

Bouw nieuw gemaal brengt monumentale sluis in gevaar

bouwbreed Premium

schaphalsterzijl – De Stichting Behoud Schaphalsterzijl is bang dat de oude monumentale sluis in Schaphalsterzijl gaat verzakken als gevolg van de bouw van een nieuw gemaal. Een waterbouwkundig ingenieur deed onderzoek in opdracht van de stichting en beaamt dat inderdaad kans bestaat op onherstelbare schade aan de sluis.

Waterschap Noorderzijlvest heeft al maatregelen getroffen. Zo wordt gemeten en geregistreerd of verzakking optreedt. “Als eenmaal blijkt dat de sluis inderdaad verzakt, is dat niet meer te stoppen”, aldus N. Soeters, voorzitter van de Stichting Behoud Schaphalsterzijl. De stichting heeft de gegevens van die registraties opgevraagd. “Op die manier kunnen we zelf ook de ontwikkelingen volgen”, zegt Soeters. G. Davidse, projectleider voor de bodemdalingswerken bij waterschap Noorderzijlvest, vertelt dat onmogelijk verzakking kan ontstaan. “Bij het ontwerp hebben we er al voor gezorgd dat de bouw van een nieuw gemaal geen invloed op het bestaande sluizencomplex heeft. Door het heien ontstaan trillingen maar dat is niet schadelijk voor de oude sluis. Onze voorouders hebben degelijk werk verricht.”

Volgend jaar zomer wordt de oude sluis gerestaureerd. Volgens de stichting zijn ook daar risico�s aan verbonden. Soeters: “Om de restauratie mogelijk te maken wordt de houten fundering voor een deel drooggelegd. Daardoor is de kans op rotting groot. De dragende constructie kan dan onherstelbare beschadiging oplopen.” De stichting wil dat de vergunning die is verleend om de oude sluis te restaureren, wordt ingetrokken. Davidse beweert echter dat alleen de bovenkant van de stenen vloer droog komt te staan tijdens de restauratie.

Reageer op dit artikel