nieuws

Bonden houden kruit voorlopig droog

bouwbreed Premium

woerden/odijk – Het najaarsakkoord lijkt veel druk weggehaald te hebben van de cao-onderhandelingen. Probleem is dat een aantal voor de bouw belangrijke zaken is doorgeschoven naar het voorjaar. De bonden houden hun kruit dan ook nog droog.

De bonden gaan na het dinsdagavond toch nog verrassend snel gesloten akkoord over bevriezing van de lonen gedurende twee jaar, hun achterban raadplegen. De FNV doet dat door middel van een referendum onder alle 1,25 miljoen leden. Het akkoord wordt zonder advies aan de leden voorgelegd.

Voorzitter Dick van Haaster van FNV-Bouw wil daarom ook geen commentaar geven op het gehele akkoord. Op onderdelen ziet hij echter dat er voor bouwvakkers het nodige is binnengehaald. “Een punt dat waarschijnlijk ondersneeuwt in het publiciteitsgeweld is de toezegging van het kabinet dat we in de SER ook advies mogen geven over de vermogenstoets in de ww, zeg maar het opeten van het eigen huis. Dat zal zwaar wegen voor het kabinet.” Voor de bouw is dit belangrijk, omdat menig bouwvakker een eigen huis heeft en geconfronteerd kan worden met werkloosheid. Dan zou elke keer opnieuw voor korte tijd het eigen huis “opgegeten” moeten worden.

Dat een aantal zaken rond vroegpensioen is doorgeschoven naar het voorjaar, vindt Van Haaster niet zo erg. “Minister De Geus is tot ons veroordeeld. Hij verspeelt het tweede jaar de nullijn als hij dingen doet die wij niet willen. Het vroegpensioen blijft.”

Levensloopregeling

Of dat pensioen dan wordt ingebouwd in een levensloopreeling en wellicht anders gaat heten, boeit Van Haaster minder. “Waar het om gaat is dat ik iemand die op zijn vijftiende in de bouw is gaan werken, niet kan zeggen dat hij tot zijn 65ste door moet.” Hij vindt overigens dat om twee redenen de pensioendiscussie verkeerd wordt gevoerd. “De discussie gaat over de vraag of wij de vergrijzing kunnen financieren. De stelling wordt vaak gehanteerd dat dit niet het geval is als we niet langer gaan doorwerken. Waar praat je echter over. We worden inderdaad ouder, maar gemiddeld genomen gaat dat slechts langzaam omhoog. Je kunt je dus afvragen of dat niet op te brengen valt uit meer belastingen of door rijke gepensioneerden mee te laten betalen”, rakelt hij een oude discussie op.

In het akkoord is afgesproken dat de voorstellen over vut en prepensioen een jaar de prullenbak ingaan. Voor april 2004 moeten de Stichting van de Arbeid en het kabinet er dan uit zijn hoe een nieuwe regeling eruit komt te zien.

Bij de wao wordt de uitkering eerder verhoogd en pemba eerder afgeschaft onder voorwaarde dat de instroom in de wao in 2006 nog maar 25.000 bedraagt. Bovendien mogen in cao�s geen bovenwettelijke aanvullingen meer plaatsvinden in het tweede jaar.

Reageer op dit artikel