nieuws

Betuwelijn en HSL buiten schot

bouwbreed

den haag – De Betuwelijn en de HSL blijven geheel buiten schot bij de bezuinigingsronde van Verkeer en Waterstaat. De megaprojecten slokken met 11 miljard euro tot 2010 een kwart van het nieuwbouwbudget op. Voor andere projecten lijkt de begroting één grote tombola: de spoortunnel Delft en de Hanzelijn zijn de dupe, maar voor de N57 en N61 is wel meteen geld.

Het gokeffect wordt versterkt door de vage antwoorden van het ministerie op kamervragen over de verschuivingen binnen het Infrastructuurfonds. Duidelijke argumenten waarom het ene project niet naar achteren schuift en het andere wel, ontbreken in de 213 antwoorden op evenzovele vragen van het parlement over de begroting van 2004.

Opvallend is dat de Tweede Kamer de keus van minister Peijs (verkeer) steunt om de grote projecten in de luwte te houden. Over de HSL en de Betuwelijn worden nauwelijks kritische vragen gesteld en de extra risicoreservering van 985 miljoen euro is inmiddels netjes ingepast. De Tweede Kamer steunt het ministerie ook volledig in zijn keus om de nadruk te leggen op onderhoud van de bestaande infrastructuur. Over de extra miljarden voor het wegwerken van de achterstanden bij wegen, spoorwegen en vaarwegen zal geen onvertogen woord vallen.

Daarmee spitst de komende discussie zich toe op de overgebleven 33 miljard euro die tot 2011 beschikbaar is voor nieuwbouw. Met de zogenoemde herprioritering van het Meerjarenplan Infrastructuur en Transport (MIT) heeft het ministerie voor 2,349 miljard euro een reeks projecten geselecteerd die in de uitvoering naar achteren schuiven.

Het parlement heeft het recht om te schuiven met de budgetten en daarmee is allerminst zeker dat de werken die momenteel buiten schot zijn gebleven, niet alsnog onder vuur komen te liggen. Wie de eerste ronde zonder kleerscheuren heeft doorstaan, kan begin november nog het onderspit delven in het debat met het parlement.

Vraagtekens

De kamerleden zetten vraagtekens bij de bezuiniging van 310 miljoen euro op de spoortunnel in Delft. Waarschijnlijk zal het parlement ingrijpen op dit voorstel. Het ministerie bestrijdt echter dat er concrete toezeggingen zijn gedaan aan de gemeente Delft en waarschuwt dat bij het budget voor de ondertunneling nog geen rekening is gehouden met de tweede fase (85 miljoen) en de aansluitingen (83 miljoen).

De consequenties van de �kasschuif� van 200 miljoen euro bij de Hanzelijn van Amsterdam naar Zwolle blijven vooralsnog onduidelijk. Het ministerie houdt vol dat de bezuiniging geen gevolgen �hoeft� te hebben voor de geplande oplevering in 2013.

Reageer op dit artikel