nieuws

Bestuur Rotterdam wil bereikbaarheid verbeteren

bouwbreed

rotterdam – Een betere verbinding van het centrum naar de stedelijke havens, extra tram- en metrolijnen en nieuwe parkeergarages. De gemeente Rotterdam heeft een serie maatregelen aangekondigd om de stad beter bereikbaar te maken voor de auto en het openbaar vervoer en de leefbaarheid in de wijken te vergroten.

Ze staan in het verkeer- en vervoersplan 2003-2020, dat het college heeft gepresenteerd. Voor de maatregelen op kortere termijn, tot 2010, is geld gereserveerd in de begroting voor 2004 die in november in de raad wordt behandeld. Het college wil fors in de bereikbaarheid van Rotterdam investeren om de concurrentiepositie van de haven, de stedelijke economie en het woonklimaat te versterken.

Zo gaan enkele belangrijke routes door de stad op de schop. De belangrijkste is de zogenoemde Parklane, die de binnenstad met enkele stedelijke havens en de A20 verbindt. Ook knapt Rotterdam de treinstations Blaak en Hofpleinlijn op en past ze verkeersonveilige kruispunten en wegvakken aan. En met de komst van 1400 nieuwe parkeerplaatsen en twee wijkstallingsgarages moet de binnenstad beter bereikbaar worden.

Rotterdam neemt de komende drie jaar ook vier nieuwe tramlijnen in gebruik, die het centrum met buitenwijken zoals Carnisse en IJsselmonde verbinden. De metro wordt verlengd naar de nieuwbouwwijk Nesselande. De aanleg van Randstadrail is reeds in uitvoering.

Voor de lange termijn wordt het accent gelegd op grotere structuuringrepen. Het gaat hierbij om projecten die van belang zijn voor het leefmilieu, de ontwikkeling van de Rotterdamse haven, de binnenstad, het Centraal Station, de Noordrand en de overige economische centra zoals Kralingse Zoom/Brainpark, Zuidplein, Schieveste en de grotere bedrijventerreinen.

Reageer op dit artikel