nieuws

Beperking hypotheekrente heeft marginaal effect

bouwbreed Premium

den haag – De effecten van de beperking van de hypotheekrenteaftrek zullen marginaal zijn. Dit is een ruwe schatting van het CPB, die het effect heeft moeten berekenen in opdracht van het kabinet.

De rekenmeesters verwachten dat de huizenprijzen door de maatregel op korte termijn iets zullen dalen. Deze daling doet zich alleen voor bij (duurdere) doorstroomwoningen, de helft van de jaarlijks verhandelde koopwoningen. Op de woningmarkt voor toetreders zullen geen effecten optreden. Per saldo zal de daling van de huizenprijzen beperkt blijven tot ruwweg één procent.

Ook op de particuliere consumptie zal het effect niet groot zijn en bovendien eenmalig. De maatregel dat verhuizende eigenaar-bewoners de overwaarde van hun vorige woning moeten gebruiken voor de financiering van hun nieuwe woning, betekent in de praktijk een lastenverzwaring van 400 miljoen in 2007 op het beschikbare inkomen.

Daarnaast loopt de consumptie terug als gevolg van het wegvallen van een goedkope financieringsmethode. Dit effect acht het CPB gering omdat slechts een gering deel van de overwaarde van een woning wordt gebruikt voor de financiering van consumptiegoederen. Het effect hiervan raamt het CPB eveneens op 400 miljoen.

Lange termijn

Dit effect blijft echter constant mits jaarlijks ongeveer hetzelfde aantal mensen verhuist en hun overwaarde in totaal hetzelfde is. Op lange termijn, maar ver na 2007, ebt het negatieve effect op de consumptie helemaal weg. Dit heeft te maken met het feit dat het inkomen over het hele leven gezien op zich niet wijzigt. De consumptie wordt alleen anders over de tijd uitgesmeerd.

Reageer op dit artikel