nieuws

Banenverlies b&u loopt op tot 3,2 procent

bouwbreed Premium

amsterdam ­ Het aantal werknemers in de burgerlijke en utiliteitsbouw neemt dit jaar met 3,2 procent af tot 163.050. In de periode tot 2008 echter ligt een gematigde groei van 0,7 procent in het verschiet tot 168.875. Tot die rekensom komt het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid.

In zijn analyse van de arbeidsmarkt verwacht het EIB dat de bouwproductie tot 2008 jaarlijks met 1,5 procent toeneemt. In deze periode wordt gerekend op een stijgende vraag naar bouwpersoneel van jaarlijks 0,6 procent. De belangstelling voor werknemers in de grond­, weg­, en waterbouw blijft achter bij de interesse voor b&u­werkers. Terwijl in de gww­sector de vraag naar bouwvakkers met 0,7 procent stijgt, moet de b&u zich tevreden stellen met een toename van slechts 0,3 procent.

Op de korte termijn neemt volgens het EIB over vrijwel de gehele linie de vraag naar arbeidskrachten af. Een opvallende uitzondering wordt geregistreerd in Flevoland. In �s lands jongste provincie kunnen dit jaar 0,7 procent meer bouwvakkers aan de slag dan vorig jaar. De grootste dalingen van de vraag naar arbeid constateren de economen in Noord­Brabant en Limburg, met beide een krimp van 2,9 procent. Groningen (min 2,8 procent) en Drenthe (min 2,6 procent) zetten eveneens een flinke stap terug.

Ook in de periode tot 2008 steekt Flevoland gunstig af. De stijgende vraag met 3,7 procent tot 4400 bouwvakkers vindt nergens zijn gelijke. Het dichtst in de buurt komen nog Noord­Holland en Overijssel met een groei van 0,9 procent.

Uitvoerders

In zowel de b&u als de gww­sector hebben duidelijk de uitvoerders de beste vooruitzichten. In de b&u krimpt de groep dit jaar weliswaar met 1 procent tot 23.025 maar vervolgens zet jaarlijks 2,5 procent groei in. De uitvoerders in de gww nemen dit jaar met 3,2 procent toe tot 10.425. Tot 2008 vindt een lichte versnelling tot jaarlijks 3,3 procent meer uitvoerders plaats.

In de b&u moeten dit jaar de beton­ en ijzervlechters het meeste inleveren. Hun arbeidsplaatsen nemen met 4,4 procent af. Ook 4,1 procent van de metselaars moet op zoek naar ander werk. Op de langere termijn trekt de arbeid weer aan. Toch neemt de werkgelegenheid voor voegers en tegelzetters (0,2 procent), metselaars (0,7 procent) en betonvlechters (1,1 procent) verder af.

In de gww voorziet het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid in de meeste sectoren een gestage afname van het aantal banen. De daling tot 2008 blijft per beroepsgroep beperkt tot enkele procenten. Het minst baanvast zijn de kabelleggers. Dit jaar raakt 3 procent van de groep zijn baan kwijt. Komende vijf jaar moet nog eens 2,7 procent elders aan de slag.

Reageer op dit artikel