nieuws

Archeologie langs Grensmaas

bouwbreed Premium

maastricht ­ Archeologen hebben in het stroomgebied van de Grensmaas in Zuid­Limburg resten van bewoning van ongeveer twee­ tot vierduizend jaar geleden gevonden en twee baksteenovens uit de achttiende of negentiende eeuw.

In opdracht van De Maaswerken onderzoeken archeologen sinds half augustus archeologische vindplaatsen in het gebied van de Grensmaas. De eerste resultaten van het archeologisch onderzoek zijn inmiddels bekend. Het veldwerk wordt rond 1 november afgesloten. In Borgharen en Itteren zijn de meeste archeologische sporen gevonden. Het gaat om paalsporen van gebouwen, greppels, kuilen en een paar crematiegraven. De bewoning dateert vooral uit de periode vanaf de late Bronstijd tot en met de Romeinse tijd (ongeveer 1000 voor tot 300 na Christus.).

In de ondergrond troffen de archeologen ook verschillende oude geulen van de Maas aan. Geheel onverwacht werden in Itteren, dichtbij de Geul, restanten van een baksteenoven (veldbrandoven) ontdekt. Deze oven heeft mogelijk een relatie gehad met het voormalige kasteel en de hoeve Haertelstein. Ook ten noorden van Geulle aan de Maas legden archeologen de restanten van een baksteenoven bloot.

Reageer op dit artikel