nieuws

Ander beleid doet archeologiemarkt goed Aanscherping regels en aanpassing van werkwijze leiden tot meer werk en toegankelijke bedrijfstak

bouwbreed Premium

den haag – De markt voor archeologisch onderzoek groeit jaarlijks zon 10 tot 15 procent. Dat stelt directeur P. de Haan van het Archeologisch Dienstencentrum (ADC), een van de grootste bureaus in Nederland die zich hebben toegelegd op archeologisch onderzoek en opgravingen.

Op de vrije archeologiemarkt wordt jaarlijks zo�n 14 tot 15 miljoen euro omgezet. De schattingen van de mogelijk groei in de sector lopen nogal uiteen. Wie voorzichtig is, rekent op een maximum van 30 miljoen euro. Optimisten zien op termijn een jaarlijkse opdrachtenstroom loskomen van 100 miljoen euro.

Het grote verschil hangt samen met de markt die de gemeenten verbergt. Met name grote steden hebben eigen archeologiediensten die een groot deel van het beschikbare werk voor hun rekening nemen. “Die hebben bij opgravingen soms wel veertig man rondlopen”, vertelt directeur M. Verbruggen van het Amsterdamse Raap. De onderneming neemt met ongeveer honderd mensen eenderde van de totale openbare archeologiemarkt voor zijn rekening.

Door de opstelling van de gemeenten groeit de archeologiemarkt vooral op basis van het sinds begin jaren negentig gevoerde beleid. Lokale bestuurders, provincies en de Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) zijn na de ondertekening van het Verdrag van Malta in 1992 direct aan de slag gegaan. De internationale afspraken die op het eiland in de Middellandse Zee zijn gemaakt, verplichten de deelnemende landen om archeologische bodemschatten te beschermen.

Toegankelijk

De aanscherping van de voorschriften en aanpassing van de werkwijze hebben niet alleen tot meer werk geleid, maar een ook voor commerciële ondernemingen toegankelijke bedrijfstak. Momenteel hebben acht bedrijven een certificaat van het ROB dat hen toestaat om opgravingen te doen. Volgens De Haan van het ADC verdubbelt dat aantal de komende jaren. “Bij ingenieurs en bouwbedrijven is veel belangstelling voor een certificaat”, licht de bestuurder toe.

Met de aanpassingen van de regels en voorwaarden voor archeologisch onderzoek van de laatste jaren is ingespeeld op de nieuwe Archeologiewet, waarvan een voorstel deze week door de minister naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Naar verwachting wordt het wetsvoorstel op korte termijn door het parlement goedgekeurd. Aan de Archeologiewet is elf jaar gewerkt, maar gemeenten en provincies hebben daar niet op gewacht en werken al grotendeels volgens de richtlijnen van het Verdrag van Malta. Archeologen verwachten dan ook dat de nieuwe wet in de praktijk weinig zal veranderen.

Reageer op dit artikel