nieuws

Akkoord bereikt over financiering project A12 Bodegraven-Oudenrijn

bouwbreed Premium

den haag – De financiering van de A12 Bravo, het traject vanaf het verkeersplein Oudenrijn tot en met Bodegraven, is rond. Met de eerste fase van het infrastructuurproject is een bedrag gemoeid van bijna 170 miljoen euro.

Voor de korte- en middellange termijn (tot 2010) zijn tien deelprojecten ontwikkeld.

Van zeven projecten met de hoogste prioriteit is de financiering rond. De gemeente Woerden betaalt 22,2 miljoen euro, de provincie Utrecht draagt 42,9 miljoen euro bij en Rijkswaterstaat heeft eerder al 100 miljoen euro vanuit BOR (BereikbaarheidsOffensief Randstad) gereserveerd voor A12-West. De overige kosten financieren Bestuur Regio Utrecht en de gemeenten Utrecht en Montfoort.

Doorstroming

A12 Bravo heeft als doel het verbeteren van de doorstroming op wegen en de bereikbaarheid van de kernen in het gebied tussen Bodegraven en Oudenrijn. In de plannen staat dat het verkeer van Woerden naar de A12 in de toekomst over drie aansluitingen kan beschikken in plaats van nu én aansluiting. Bij Leidsche Rijn/Harmelen/Woerden-Oost kunnen automobilisten eveneens rekenen op een extra aansluiting.

Een verbetering van de doorstroming op het wegennet op en rondom de A12 wordt gerealiseerd door meer plus- en spitsstroken en door vergroting van de bestaande capaciteit van aansluitingen. In 2005-2006 vindt de realisatie plaats van een extra aansluiting naar de A12 ter hoogte van het benzinestation Hellevliet/Bijleveld.

Naast de doorstroming en bereikbaarheid moet de veiligheid en kwaliteit van de woonomgeving verbeteren. Er komen randwegen waardoor het doorgaand verkeer niet meer door de kern van Harmelen hoeft.

Reageer op dit artikel