nieuws

Aanleg nieuwe busbaan Groningen wederom gestopt

bouwbreed

groningen ­ De werkzaamheden aan de nieuwe busbaan langs de Groningse Peizerweg, die maandag na een lange bouwstop in alle vroegte waren hervat, zijn nog diezelfde middag op last van de rechter stilgelegd.

Het bomencomité van omwonenden heeft afgelopen vrijdag op grond van nieuwe bezwaren bij de bestuursrechter een nieuw kort geding aangevraagd tegen de ministeriële ontheffing aan de gemeente Groningen. Een voorlopige voorziening legt het werk ten minste twee weken stil tot er een uitspraak is in het kort geding dat dinsdag voor de rechtbank in Groningen diende.

De ontwikkeling van de Hoogwaardig Openbaar Vervoer­as (HOV) is daarmee opnieuw vertraagd. De aannemerscombinatie Reef­Heijmans en onderaannemer Van der Wal, die maandag juist weer waren begonnen met het kappen van bomen, kunnen weinig anders doen dan wachten op een nieuwe uitspraak van de rechter. Het eerdere onderzoek in het kader van de Flora­ en Faunawet is volgens het bomencomité incompleet en onzorgvuldig. Na jarenlang juridisch getouwtrek werd de gemeente Groningen eerder deze maand in het gelijk gesteld en kreeg ze een ontheffing van de bouwstop van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit.

Volgens de omwonenden had die ontheffing niet gegeven mogen worden, omdat de gemeente het meest recente onderzoek onder tijdsdruk heeft laten uitvoeren.

Woordvoerder J. de Boer van de gemeente Groningen reageert laconiek op de nieuwe bezwaren van de omwonenden: “Gezien de voorgeschiedenis komt het niet als een verrassing. We wachten af hoe het allemaal precies uitpakt.”

Reageer op dit artikel