nieuws

Groeipijn teistert vergroting slagkracht

bouwbreed

den haag ­ Pogingen om de slagkracht van de Nederlandse economie te versterken, stuiten nog op groeipijntjes bij de sociale partners. Dit bleek tijdens een overleg tussen de Stichting van de Arbeid en minister De Geus (Sociale Zaken). Dat de arbeidsmarkt flexibeler moet worden en bedrijven meer aan innovatie moeten doen, daar waren partijen het over eens.

De zogenoemde Lissabon­doelstelling stond centraal tijdens het gesprek tussen sociale partners en het demissionaire kabinet. De Europese Unie moet in acht jaar tijd uitgroeien tot een van de meest concurrerende en dynamische kenniseconomieën ter wereld. Het gesprek gold als voorbereiding op de komende Europese Raad in maart waar dit punt op de agenda staat.

De overeenstemming over de flexibilisering van de arbeidsmarkt, waaronder soepeler ontslagregels, vormde direct ook aanleiding tot waarschuwende woorden van de kant van de vakbeweging. Vice­voorzitter K. Roozemond van de FNV verklaarde direct dat met de de vakbeweging alleen te praten valt over meer flexibiliteit in de arbeidsmarkt, als daar een andere vorm van zekerheid voor werknemers tegenover staat.

CNV­voorzitter Doekle Terpstra verwoordde het anders. Hij wil een innovatie­akkoord afsluiten met werkgevers en het kabinet. “Wij zien flexibiliteit en innovatie duidelijk in samenhang om in Nederland betere banen te creëren. Scholing en innovatie verhogen de arbeidsproductiviteit en geven werknemers meer zekerheid mee te groeien. Als flexibiliteit alleen bedoeld is in termen van sociale afbraak, doen wij niet mee.”

Het waren reacties op de constatering dat Nederland in deze economisch onzekere tijden er hard aan moet trekken om de EU­doelstelling te halen. Juist op het gebied van arbeidsproductiviteit en innovatie scoort Nederland ondermaats.

Concurrentievoordeel

Volgens sommige economen is dat mede te wijten aan de jarenlange loonmatiging in ons land waardoor de factor arbeid in vergelijking met ons omringende landen laag is gebleven.

Sinds enkele jaren is er op dat punt wel een inhaalslag geweest, die ervoor heeft gezorgd dat de kosten per eenheid product en de arbeidsinkomensquote omhoog zijn gegaan. Daardoor verliest Nederland zijn relatieve concurrentievoordeel.

Na afloop van het overleg kon minister De Geus dan ook niet anders dan concluderen dat de nadere uitwerking van de ideeën over meer flexibele en innovatieve economie nog veel tijd zal vergen. Grote winstpunt vindt hij echter dat de sociale partners inmiddels wel de urgentie van de situatie onderkennen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels