nieuws

Zuid­Holland verbetert wegennet in de regio

bouwbreed Premium

den haag ­ Nauwe samenwerking tussen provinciale, regionale en gemeentelijke overheden stimuleert aanleg en onderhoud van de gewestelijke infrastructuur, stelt M. Norder, gedeputeerde van de provincie Zuid­Holland.

Norder stond aan de wieg van het convenant Hoeksche Waard dat onlangs werd ondertekend door bestuurders van onder meer de gemeenten Oud­Beijerland, Binnenmaas en Cromstrijen, het waterschap De Groote Waard en de provincie Zuid­Holland. In de overeenkomst legden ze afspraken vast over de gezamenlijke aanpak van de belangrijkste projecten op het gebied van verkeer en vervoer.

“Gemeenten zetten geld op de bank om knelpunten op het gebied van de lokale infrastructuur op te lossen. Maar als puntje bij paaltje komt, blijken de kosten aanzienlijk hoger uit te vallen dan de financiële reserve”, zegt Norder. “Vaak blijft het geld dan waar het is, terwijl de problemen blijven bestaan.”

Dat is nergens voor nodig, vindt de gedeputeerde. Hij heeft er begrip voor dat lokale en regionale bestuurders zich concentreren op de hobbels binnen hun eigen gebied, maar vindt niettemin dat die houding moet worden doorbroken. “Uiteindelijk gaat het vaak om plaatselijke oneffenheden die uitstralen naar een veel groter gebied.”

Norder ging daarom met de verschillende bestuurders rond de tafel zitten.

Alle irritaties op het gebied van verkeer en vervoer werden op een rij gezet. “Daarna plakte iedereen een sticker bij het probleem dat volgens hem het dringendst moet worden opgelost.”

En wat bleek? De verschillende partijen maakten zich deels druk over dezelfde problemen. Aan de hand van die informatie werd een lijst met spoedeisende zaken opgesteld. Een van die gemeenschappelijke belangen is het functioneren van de N217, de belangrijkste oost­westverbinding in het noorden van de Hoeksche Waard. Afgesproken is dat de omleiding van de N217 bij Stougjesdijk op de voorrangslijst staat, omdat de huidige situatie het leefmilieu aantast. Verder is voorgenomen de aansluiting van de N217 op de A29 te verbeteren.

“Het convenant heeft niet alleen betrekking op zulke ingrijpende maatregelen”, zegt Norder. “Ook kleinere projecten zoals de aanleg van fietspaden en rotondes vallen er onder. Deze aanpak zal dan ook zeker zijn uitstraling hebben op de aannemerij. De komende vier jaar willen we 400 miljoen euro extra besteden aan infrastructuur.”

De gedeputeerde wil innovatief aanbesteden, maar weet nog niet precies op welke manier. “We moeten voorkomen dat als er zestig rotondes moeten worden aangelegd, we ook met zestig uitvoerders te maken krijgen. Ambtenaren werken de nieuwe contractvormen uit, waarmee we de zaak in goede banen kunnen leiden.” Hij verwacht na enkele maanden de eerste resultaten op tafel te hebben.

Volgens Norder speelt de problematiek van de regionale infrastructuur niet alleen in Zuid­Holland. Hij verwacht dat de aanpak die in Hoeksche Waard is begonnen, in andere regio�s navolging krijgt.

Reageer op dit artikel