nieuws

VROM bezuinigt fors op subsidies

bouwbreed

den haag ­ De Energiepremieregeling is drastisch ingeperkt. Half oktober stopt de regeling voor 2003 omdat het budget op is. Volgend jaar kort minister Dekker (VROM) bovendien 48 miljoen euro op deze regeling, waardoor nog 9 miljoen overblijft, zo blijkt uit de begroting van het ministerie van VROM.

De energiepremieregeling, die huiseigenaren een bijdrage geeft voor isolatie van de woning of het plaatsen van bijvoorbeeld zonneboilers, blijft amper overeind. Het te verdelen geld is slechts 15 procent van het bedrag zoals dat vorig jaar was begroot. En zelfs dat was niet genoeg; wegens uitputting wordt de regeling volgende maand stilgelegd.

Het is lang niet de enige bezuinigingspost bij VROM. De rijksbijdrage aan het Investeringsbudget stedelijke vernieuwing gaat ook weer omlaag, maar minder fors dan vorig jaar. Bedroeg de korting toen 80 miljoen euro minder, nu blijft de teller op 47 miljoen euro minder steken. Dat brengt het huidige budget op 0,626 miljard euro.

Dankzij de forse ingreep in de huursubsidie wordt de herstructurering dit jaar minder hard getroffen, zei minister Dekker tijdens een toelichting op haar begroting. Zij wil 81 miljoen euro bezuinigen op de subsidie en dat betekent per 1 juli 2004 een gemiddelde verlaging van twaalf euro per huishouden. De minister erkent dat deze maatregel de mensen die het niet breed hebben hard kan treffen, maar ze denkt niet dat de huur daardoor onbetaalbaar wordt. De huursubsidie is de grootste post op de VROM­begroting. Met 1,6 miljard euro beslaat de bijdrage aan de huur bijna de helft van de 3,5 miljard.

Op milieugebied, het domein van staatssecretaris Van Geel, krimpt ook een aantal budgetten. “Maar ook al heb ik minder geld beschikbaar, ik ben niet van plan de milieudoelen uit het Hoofdlijnenakkoord op te geven”, aldus de staatssecretaris.

De bewindsman betreurt vooral de bezuinigingen op bodemsaneringen van 8 miljoen euro voor komend jaar, oplopend tot 28 miljoen euro in 2007. Dat betekent namelijk ook dat het programma 7 jaar vertraging oploopt en pas in 2030 gereed is.

Geluidsoverlast

Ook milieusubsidiepotjes moeten fors inkrimpen (zie tabel) tot een totale bezuiniging van 15 miljoen euro. Zo geeft VROM volgend jaar 3 miljoen euro minder uit aan het terugdringen van geluidsoverlast van weg en spoor. Van Geel prijst op dit onderwerp het ministerie van Verkeer en Waterstaat, dat geld steekt in onderzoeken naar maatregelen zoals het zogenaamde �fluisterasfalt�.

De staatssecretaris verheugt zich ook op de vergroening van het belastingstelsel die dit kabinet wil bereiken.

Dekker wil af van de �regelreflex� op haar ministerie, die heeft geleid tot vierhonderd VROM­regelingen. “Daarbij ligt het accent de komende jaren op handhaafbaarheid, uitvoerbaarheid en fraudebestendigheid”, aldus de minister. Binnenkort brengt zij naar buiten welke regels ze gaat schrappen, maar ze wil wel kwijt dat het er honderd zijn. Eenzelfde aantal regels wordt samengevoegd.

Reageer op dit artikel