nieuws

Volker Wessels rekent op flinke krimp

bouwbreed

rotterdam ­ Volker Wessels houdt voor de tweede helft van het jaar rekening met een 20 procent lagere omzet. In de eerste zes maanden van het jaar namen de activiteiten nog met 13,2 procent toe, een waarde van 1,6 miljard euro.

Koninklijke Volker Wessels Stevin signaleert op diverse fronten slecht weer. Bovenop het lagere investeringsniveau in de markten voor kantoren en huizen, drukken sterk gestegen pensioenlasten en tegenvallers in Duitsland. De geldkrapte bij de Nederlandse overheid en de naweeën van de bouwfraudeaffaire hebben geleid tot een prijzenslag in het segment infrastructuur.

“Op de spoormarkt ondervinden we in toenemende mate concurrentie vanuit de wegenbouw”, constateert bestuursvoorzitter H. Hazewinkel. Het eenvoudige werk wordt steeds vaker voor de neus van Volker Wessels weggepikt, waardoor de spoorspecialist bij uitstek arbeidstechnisch gezien de eindjes moeilijker aan elkaar knoopt. Het percentage van de lastige �s nachts en in het weekeinde uit te voeren klussen neemt zorgelijk toe.

De toename van de bedrijfsopbrengsten in de eerste helft van het jaar met 190 miljoen tot 1,6 miljard euro komt grotendeels voor rekening van consolidering van aankopen uit 2002. Nieuwkomers zijn Volker Wessels Netwerk Bouw (55 procent) en John Crowley. Ook droegen bij het van de hand doen van Homex Deuren, Railpro en Westo Prefab Betonsystemen. De toename van de operationele activiteiten bedroeg 37 miljoen euro.

Tegenvallers

In Duitsland werd Volker Wessels opnieuw geconfronteerd met lelijke tegenvallers. Op twee projecten incasseerde de onderneming verlies waardoor het negatieve rendement opliep tot kostenpost van 7,2 miljoen euro.

“Niet alles in Duitsland is ellende. We trekken ons niet terug en zullen het lek boven water krijgen”, aldus Hazewinkel. In Berlijn en het Ruhrgebied zal Volker Wessels bedrijven samenvoegen. Met de op handen zijnde reorganisaties gaan vijftig tot honderd banen verloren. Van de 1050 arbeidsplaatsen die vorig jaar nog bestonden, zijn nog slechts 600 werkplekken over.

In de bouwfraudeaffaire stroopt Volker Wessel de mouwen op om zich te verweren tegen beschuldigingen van de NMa en justitie. Topman Hazewinkel houdt rekening met een stuk of vijf claims vanwege het in de kijker geraakte dochterbedrijf KWS. Boetes van 300.000 en 27.000 euro zijn al binnen wegens onregelmatigheden in Scheemda en vermeend gebrek aan medewerking.

Liefst had Hazewinkel ­ onder het motto: beul maak het kort ­ zijn verlies genomen om weer met een schone lei te kunnen beginnen. “Voor een transactie die afrekent met de fouten die de sector in het verleden gemaakt heeft, bestaat helaas geen draagvlak. Daar hebben we als bedrijf mee om te gaan. Volker Wessels zal zich nu tegen de verwijten verweren. Dat recht heeft een onderneming in een rechtsstaat”.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels