nieuws

Valkenburg hoopt op redding door Orions

bouwbreed Premium

Om minister Kamp (defensie) op de valreep te vermurwen, worden desondanks argumenten aangevoerd die reiken tot het verre Afghanistan, Somalië en Curaçao. “Het verzet tegen het sluiten van ons vliegveld is in politieke zin buitengewoon belangrijk. Zowel voor de regering en de betrokken burgemeesters en wethouders als al die burgers die hun nek uitsteken”, vindt […]

Om minister Kamp (defensie) op de valreep te vermurwen, worden desondanks argumenten aangevoerd die reiken tot het verre Afghanistan, Somalië en Curaçao.

“Het verzet tegen het sluiten van ons vliegveld is in politieke zin buitengewoon belangrijk. Zowel voor de regering en de betrokken burgemeesters en wethouders als al die burgers die hun nek uitsteken”, vindt Van der Reijden. “Het is niet alleen de kwestie dat vier gemeenten zich hebben laten opjuinen. Ik heb me nooit gerealiseerd dat de weerzin zo groot is. Vergelijkingen worden zelfs gemaakt met 1940.”

Hoe sympathiek de acties Van der Reijden ook zijn, valse hoop wil de oud­staatssecretaris niet wekken. “Minister Kamp staat voor de noodzaak te bezuinigen. Met de militaire bevelhebber vindt hij dat zo moet worden ingegrepen. Als de minister besluit op basis van het oordeel van de bevelhebber, zal het uiteindelijke resultaat van onze actie niet groot zijn. Hoewel, de ongelukkige missie van de kamerleden naar Curaçao past goed in onze planning. Zonder Orions van Valkenburg wordt het op de Antillen een puinhoop.”

Om de acties tot behoud van het vliegveld kracht bij te zetten, ontving voorzitter N. Albayrak van de vaste kamercommissie voor Defensie gisteren een papieren weerslag van bijna vijfduizend e­mails. Alleen het koningshuis ontbreekt op de lange adreslijst van de omwonenden.

De bevolking van Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg en Wassenaar onderbouwt de bezwaren met argumenten ten aanzien van veiligheid en leefbaarheid. De afschaffing van de waar ook ter wereld inzetbare Orions, waarvoor Valkenburg de thuisbasis is, wordt gezien als een regelrechte misser.

“Is de minister werkelijk niet op de hoogte van het uitgebreide takenpakket van P­3C Orion? Die omvat toch veel meer dan louter onderzeebootbestrijding? Of houdt de minister bewust informatie achter?”, vraagt de stichting Vrienden Marinevliegkamp Valkenburg zich af.

Voor 6 oktober staat een rondetafelgesprek van de defensiespecialisten in de Tweede Kamer met externe deskundigen op de agenda. Op 20 oktober volgt parlementair overleg met minister Kamp. Oud­medewerkers van de Marineluchtvaartdienst werken aan een notitie om bezwaar aan te tekenen tegen het sluiten van de luchthaven. De groep wil zich tot spreekbuis maken van de huidige medewerkers, die feitelijk de mond is gesnoerd. Als motief om Valkenburg open te houden geldt dat het goedkoper is de taken van basis De Kooy in Den Helder over te hevelen. Als schot voor de boeg waarschuwen de oud­medewerkers dat sanering van de vervuilde grond op Valkenburg minstens enkele honderden miljoenen euro�s zal gaan kosten.

Reageer op dit artikel