nieuws

Tunnel klaar, maar tramlijn laat nog op zich wachten

bouwbreed Premium

den haag ­ Een tramverbinding tussen Leidschendam en Delft is verre van zeker. Het stadsgewest Haaglanden vindt de aanleg en exploitatie te duur en overweegt een busverbinding vooruitlopend op een tram. De gemeente Leidschendam­Voorburg is boos en noemt dit alternatieve plan in een brief aan de minister van Verkeer en Waterstaat onacceptabel en in strijd met gemaakte afspraken.

Een tramtunnel in het tracé is, op de rails na, klaar voor gebruik. Op 18 november wordt de tunnel naast de Noordelijke Randweg door het autoverkeer in gebruik genomen. Of de �flitstram� er ook doorheen zal rijden, is nog maar de vraag. Opdrachtgever het stadsgewest Haaglanden overweegt vanwege de beperkte financiële (rijks)middelen een hoogwaardige busverbinding. De traminfrastructuur zou volgens de Meerjarenplanning Infrastructuur en Transport pas in 2009 kunnen worden voltooid, waarop werd besloten te zoeken naar een financieringsopzet. “De tramverbinding is gezien het tijdschema en de financiën moeilijk. Daarom willen we met een hoogwaardige busverbinding beginnen, vooruitlopend op een tramverbinding” aldus S. Renzema, hoofd OV van het stadsgewest.

Onderdoorgang

De aanleg van de busverbinding vergt 90 miljoen euro; de tram is 50 miljoen euro duurder. Het exploitatietekort bedraagt op jaarbasis 2 tot 5 miljoen euro. Op verschillende plaatsen heeft Haaglanden al geïnvesteerd in de tramlijn, zoals bij de viaducten over de A13 en de A4 en de onderdoorgangen bij Leidschenveen en A12.

B en W van Leidschendam­Voorburg noemen uitstel van tramlijn 19, die in 2006 zou moeten rijden, in een brief aan minister Peijs “een ongewenste ontwikkeling”. Bovendien vinden zij dat het Rijk deze kwestie niet kan afdoen als een regionaal probleem. “De afspraken in het Vinex­convenant zijn duidelijk. Bovendien zijn er overeenkomsten ondertekend, ook door het Rijk, waarin de keuze voor een tram onomstotelijk is vastgelegd”, aldus wethouder Beenakker. Het college verzoekt de minister dan ook om een spoedoverleg, om na te gaan hoe de tramlijn alsnog kan worden gerealiseerd. Beenakker: “Wij vragen het Rijk om het als een overgangsproject te benaderen. Een tram heeft een hogere vervoerswaarde dan een bus. Het op termijn ombouwen is bovendien aan het eind van de rit duurder.”

Het college weet zich ook in juridische zin gesterkt. Naast het Vinex­convenant is er voor de realisering van de aanleg van de Noordelijke Randweg in de voormalige gemeente Voorburg een vierpartijenovereenkomst (met Rijk, stadsgewest Haaglanden, Sijtwende BV) getekend. Daarin is de keuze voor een tram vastgelegd.

Reageer op dit artikel