nieuws

Strafrechtelijk onderzoek naar bouw­ en sloopafval

bouwbreed Premium

den haag ­ Er wordt geknoeid met de export van bouw­ en sloopafval naar Duitsland. De aanwijzingen daarvoor zijn zo sterk dat het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek is begonnen en ook de inspectie van VROM zich in de afvalstromen verdiept. Staatssecretaris Van Geel (milieu) bestrijdt echter dat sprake is van structureel gerommel.

De gemoederen tijdens het debat over het Landelijk Afvalbeheer Plan (LAP) gisteren in de Tweede Kamer liepen hoog op. PvdA­kamerlid Samsom is ervan overtuigd dat sprake is van een puinhoop. “Als je met de sector praat, zeggen ze allemaal �eigenlijk hoort het niet, maar we moeten wel want onze collega�s doen het ook�. Dat klinkt wel heel erg naar de geluiden rond de bouwfraude.”

Samsom heeft het afgelopen reces benut om zelf in Duitsland te gaan kijken en wil dat de staatssecretaris direct maatregelen treft, desnoods door alle beschikkingen per direct op te schorten.  De eerste helft van dit jaar is al 600 miljoen kilo bouw­ en sloopafval met bestemming Duitsland geëxporteerd, omdat storten daar een stuk goedkoper is en er minder strenge eisen gelden ten aanzien van afvalscheiding.

Voorstellen

VVD�er De Krom vindt het wrang dat de enorme tariefsstijging in Nederland inderdaad heeft geleid tot een ongewenste stroom naar Duitsland en ook het CDA vreest dat de sector al studeert op plannen om afval te exporteren naar Polen en Turkije voor het geval succesvolle maatregelen worden getroffen.

Van Geel pareerde gisteren de aanval van de PvdA door te stellen dat er afgelopen driekwart jaar al de nodige maatregelen zijn getroffen en dat hij op eigen initiatief nog deze maand komt met concrete voorstellen om de afvalstroom te verminderen. Daarbij schetst hij echter tal van juridische en praktische problemen. Een exportheffing stuit op bezwaren van het ministerie van Financiën vanwege de slechte uitvoerbaarheid, verlaging van de stortbelasting is lastig in verband met andere afvalstromen en koppeling van de milieuvergunning aan de exportvergunning is uitgesloten.

Van Geel: “Ik zie liever hergebruik in Duitsland dan stort in Nederland. Om die reden ben ik dan ook niet van plan export te verbieden. Dat neemt niet weg dat links en rechts dingen misgaan, maar ik wacht met onderzoek van officiële instanties als justitie en inspectie af alvorens een eindoordeel te vellen.”

Reageer op dit artikel