nieuws

Stad centraal tijdens Heilige Huisjes

bouwbreed Premium

rotterdam ­ Op de woonmarkt Heilige Huisjes 03 die zaterdag en zondag plaatsvindt in het Nederlands Architectuur Instituut (NAi) te Rotterdam, wordt extra aandacht besteed aan particulier opdrachtgeverschap in de stad, een nog onbekend fenomeen in Nederland.

Veel mensen denken bij particulier opdrachtgeverschap aan een kavel ergens buiten de stad, aan twee­onder­een­kapwoningen of villa�s. Maar bij veel gemeenten neemt het besef toe dat stedelijke varianten van particulier opdrachtgeverschap een rol moet gaan spelen in de woningbouwopgave van de komende jaren. Daarnaast kan het volgens A. Bertram, directeur­generaal Wonen van het ministerie van VROM de katalysator worden voor herstructureringsprojecten en het aanpakken van oude wijken waarbij juist de burger centraal moet staan.

De stad kent specifieke problemen zoals versnipperd eigendom, minder draagkrachtige huishoudens, weinig bouwlocaties en strenge welstandseisen. Er is een cultuuromslag nodig voor deze vorm van bouwen, blijkt tijdens de studiedag Stedenbouw/Eigenbouw waar een aantal voorbeeldprojecten laat zien welke obstakels er zijn om te komen tot goed particulier opdrachtgeverschap in de stad.

R. Slavenburg, stedenbouwkundig supervisor Leiden­Noord, waarschuwt voor het werken in onzekerheid. “Daar moeten de bouwpartijen wel tegen kunnen. Pas in 2006, als er echt gebouwd gaat worden, zullen we weten of alles gelukt is zoals we hebben gepland.”

In Leiden­Noord, waar 250 woningen komen in particulier opdrachtgeverschap, is gekozen voor de individuele aanpak zodat de toekomstige bewoners in alles zeggenschap hebben. Een nadeel, vindt H. Vlemmix van het bureau Bouwen in Eigen Beheer die nauw betrokken is geweest bij de herstructurering van de wijk Bennekelbosch in Eindhoven. Hij pleit voor de collectieve aanpak van particulier bouwen, door bijvoorbeeld een kopersvereniging op te richten. “Bewoners kunnen gezamenlijk onderhandelen met een aannemer en architect om de woningen zo goedkoop mogelijk te houden en ook voor starters interessant te maken.”

Het gaat dan wel ten koste van de diversiteit, een van de doeleinden van particulier opdrachtgeverschap, maar het heeft legio voordelen. Vlemmis haalt het voorbeeld aan van de wijk Nieuw Terbregge in Rotterdam waar een paar bewoners de rest enthousiast maakte om de woningen zo energiezuinig mogelijk te maken. “Op die manier bouw je huizen, goedkoper dan de goedkoopste koopwoning.”

Reageer op dit artikel