nieuws

Snijden infrapot misser van eerste orde

bouwbreed

den haag ­ De uitgaven van de overheid in infrastructuurprojecten dalen volgend jaar met 341 miljoen euro. Tot die slotsom komt het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB) na doorrekening van de rijksbegroting.

“Het is mooi dat een deel van het kwartje van Kok in 2004 terugkomt voor onderhoud en een beetje filebestrijding”, aldus voorzitter L. Brinkman. “De bittere werkelijkheid is echter dat de uitgaven zoals die in de begroting van het Infrastructuurfonds tot uitdrukking komen, teruglopen van 5152 miljoen in 2003 naar 4811 miljoen euro in 2004.”

De krimpende opdrachtenstroom zal volgens de voorman van het AVBB bij de aannemers pijnlijk voelbaar worden.

Brinkman vindt het schrappen van 341 miljoen euro aan werkzaamheden een misser van de eerste orde. “De ingreep is voor de economie in totaal en voor de werkers in het veld direct voelbaar. Dit is verkeerd investeringsbeleid. Als de overheid niet genoeg over heeft voor investeringen in wonen en bereikbaarheid, dan moet er nu eens echt ruimte worden gemaakt voor meer gezamenlijk optrekken van markt en overheid. Net als in andere maatschappelijke sectoren.”

De besparing in de investeringen voor infrastructuur vloeien vooral voort uit het ten einde lopen van diverse omvangrijke projecten. Van de uitgaven voor grote werken van dit jaar 1.766 miljoen blijft in 2004 nog maar 1.159 miljoen over.

In de periode 2005­2007 dalen de investeringen in megaprojecten jaarlijks drastisch van 988 via 348 tot slechts 290 miljoen euro.

De productuitgaven zakken volgens de begroting in 2005 tot 4.793 miljoen euro. In 2006 en 2007 krabbelen de investeringen weer op tot niveaus van respectievelijk 5.342 en 5.825 miljoen euro.

De voorzitter vindt het de hoogste tijd om te stoppen met alle gepraat over publiek­private samenwerking, om zo snel mogelijk tot daden te komen. Het staken van de theoretische prietpraat moet volgens hem plaats maken voor concrete investeringen.

Het AVBB is overtuigd dat de aannemers stukken efficiënter kunnen bouwen dan de overheid tot dusverre presteert. Brinkman: “Volgens de begroting van het Infrafonds gaat er in 2004 ongeveer eenzesde in de directe uitvoeringsuitgaven zitten. Een aannemer die meer dan 10 procent algemene kosten zou rekenen wordt met de nek aangekeken.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels