nieuws

Schakelkast meet rookontwikkeling door brand

bouwbreed

In een schakelkast kan brand ontstaan en het is mooi als zoiets bijtijds wordt gesignaleerd. Het zou uiteraard nog mooier zijn als er vervolgens meteen iets aan het ontstane probleem zou worden gedaan, maar daarin voorziet dit octrooi niet.

AANHEF_SUB:octrooi

nummer: 1020231

houder: Rittal GmbH & Co KG, Herbron, Dl

uitvinders: M. Seelbach, H. Strackbein, M. Hain, E. Nickel

Een beginnende brand in een schakelkast valt waarschijnlijk het gemakkelijkst te detecteren met een in of op de kast gemonteerde rookdetector. Schakelkasten met een eigen rookmeldinrichting zijn al eerder ontworpen en de octrooibeschrijving van dit recente Duitse ontwerp laat vijf van die voorgangers kort de revue passeren. Voor zover die beschrijvingen überhaupt zijn te begrijpen, lijken de belangrijkste verschilpunten met het nieuwe octrooi te bestaan uit de lokalisering van de sensor (niet in de schakelkast maar er bovenop) en de mate waarin de aangezogen schakelkastlucht is vermengd met niet­schakelkastlucht.

Octrooi 1020231 beschrijft een ontwerp waarin de rooksensor is opgenomen in een behuizing die als losse bouwmodule wordt aangebracht tegen de binnenkant van de deur of een der wanden van een te bewaken schakelkast. Dat kan meteen al bij het opbouwen van de kast, of achteraf, als alles er verder al in zit. Een ventilator in een van de zijwanden van de �rookmeldinrichtingbehuizing� zuigt de schakelkastlucht aan via een van openingen voorziene buis in de tegenoverliggende zijwand. De aangezogen lucht komt na de buis door de eigenlijke rooksensor en verdwijnt via de ventilator weer in de schakelkast. De aanzuigbuis kan uit losse onderdelen in elkaar worden gezet, rekening houdend met het binnenwerk van de kast. Ook de grootte van de luchtinlaatopeningen en de verdeling ervan over de buis kan worden afgestemd op de te beveiligen inbouwmodules.

De octrooitekst bevat verder een gedetailleerde, maar tamelijk irrelevante toelichting op de precieze vorm van de twee metalen platen die samen de wanden van de rookmeldinrichtingbehuizing vormen en geeft suggesties over de wijze waarop deze grofweg U­vormige platen aan elkaar zouden kunnen worden gezet. Hopelijk is die toelichting niet opgenomen met de gedachte dat zoiets octrooieerbaar is.

Terugblazen

Het kenmerkende van het octrooi is het weer in de schakelkast terugblazen van de onderzochte lucht. Stel dat de lucht in de kast al wel rookdeeltjes bevat, maar nog te weinig om de sensor te laten reageren. Als de ventilator de onderzochte schakelkastlucht naar buiten de kast zou wegwerken, zou via de ventilatieopeningen van de kast verse lucht toestromen. Dit zou leiden tot �verdunning� van de kastlucht, waardoor de detectie van rook trager zou worden. De uitvinders claimen dan ook dat hun systeem zelfs bij een gedeeltelijk open schakelkast voldoende gevoelig reageert op beginnende rookontwikkeling.

Het systeem is verder voorzien van wat de octrooitekstschrijver een �schakelkastbewakingsinrichting� noemt. Deze is niet nader beschreven, maar zit in elk geval buiten de behuizing van de rooksensor en kan niet alleen de signalen van de sensor en ventilator verwerken, maar zo nodig ook stuursignalen terugzenden. Een aardig idee is de mogelijkheid dat de sensor bij detectie van rook direct zelf de ventilator uitschakelt. De schakelkastbewakingsinrichting zou dan alleen maar hoeven op te letten of de ventilator nog draait. Een stilstaande ventilator is uiteraard altijd reden tot nader onderzoek.

Het is sowieso slim om die ventilator na het detecteren van de eerste rook uit te zetten, want het rondpompen van zuurstofhoudende lucht is een heel goede manier om een beginnende brand te onderhouden. Ook wat dat betreft is het niet aanzuigen van verse lucht van buiten de schakelkast een slimme gedachte. Nog mooier zou het zijn als een min of meer luchtdichte schakelkast zou zijn gevuld met een gasmengsel zonder zuurstof, vergelijkbaar met �onder atmosfeer� verpakte levensmiddelen. Bijvoorbeeld door het in de kast neerzetten van een zuurstofbindende stof, zoals er ook vochtbindende stoffen bestaan. Of je zou een kleine schuimblusinstallatie kunnen inbouwen. Het is maar een idee….

Reageer op dit artikel