nieuws

Rijk pareert uitspraak Hof over vennootschapsbelasting

bouwbreed

Het Rijk dreigde daardoor eenmalig 1,6 miljard euro minder in de schatkist te krijgen en daarna jaarlijks bijna een miljard euro minder. Het kabinetsvoorstel bestaat uit een aanpassing van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, op grond waarvan kosten van deelnemingen voortaan aftrekbaar zijn, ongeacht of deze betrekking hebben op een binnenlandse of buitenlandse deelneming. […]

Het Rijk dreigde daardoor eenmalig 1,6 miljard euro minder in de schatkist te krijgen en daarna jaarlijks bijna een miljard euro minder.

Het kabinetsvoorstel bestaat uit een aanpassing van de Wet op de

vennootschapsbelasting 1969, op grond waarvan kosten van deelnemingen voortaan aftrekbaar zijn, ongeacht of deze betrekking hebben op een binnenlandse of buitenlandse deelneming. Bovendien worden twee reparatiemaatregelen voorgesteld om de kosten van de uitspraak niet op te laten lopen. De eerste maatregel regelt het beperken van overfinanciering met vreemd vermogen. Dit houdt in dat de aftrek van rente op leningen van gelieerde vennootschappen minder wordt voor ondernemingen die bovenmatig met vreemd vermogen zijn gefinancierd. Met de tweede maatregel wordt de verliesverrekening van houdstermaatschappijen over de jaargrens heen beperkt. Dit is nodig om te voorkomen dat houdstermaatschappijen verliezen als gevolg van deelnemingskosten over de jaargrens heen kunnen verrekenen met winsten uit andersoortige activiteiten.

Met deze aanpassingen in de vennootschapsbelasting blijft de schade beperkt, maar niet volledig opgevangen. De incidentele derving kan worden beperkt tot 1,2 miljard euro en de structurele derving tot 550 miljoen euro.

Reageer op dit artikel