nieuws

Ordenen vanuit ruimtelijke hoofdstructuur

bouwbreed

den haag ­ Minister Dekker (VROM) wil Nederland ordenen vanuit een ruimtelijke hoofdstructuur. Het Rijk stelt de kaders, terwijl burgers, bedrijven, gemeenten en provincies de invulling verzorgen. Dekker wil ruimte laten voor maatschappelijke dynamiek in de ordening en haar Nota ruimte opstellen vanuit de ontwikkelingsplanologie.

Het regeerakkoord beloofde het al en Dekker voert het uit. Minder strakke plannen en lijnen. “Het contourdenken gaat op de schop”, zei de minister tijdens de presentatie van haar begroting. De gewraakte Vijfde nota ruimtelijke ordening die door de val van het laatste kabinet­Kok sneuvelde, wordt vervangen door een groter plan. “Wonen, werken, natuur en recreatie in één plan”, zo omschreef Dekker het doel.

Maar het is geen verhaal van het Rijk alleen. “Betrokken overheden en marktpartijen committeren zich aan een sluitend financieel verhaal”, zegt de minister. De rijksinvesteringen zijn er wel, maar alleen in de hoofdstructuur, ofwel de kaders van het ruimtelijk beleid. “Het kan gaan om nieuwe bedrijventerreinen, woningbouw, kantoren, maar ook om de ruimte die we vrij willen houden, of maken”, verduidelijkte Dekker. Bij haar begroting presenteerde de bewindsvrouw ook haar persoonlijke motto �van hindermacht naar ontwikkelkracht�.

Zij laat de inrichting, maar ook de aanpak van verouderde wijken over aan lokale partijen en wil daarvoor alleen de grenzen stellen. Het ministerie zal de samenwerking stimuleren tussen gemeenten, corporaties, bouwers en ontwikkelaars. Dat geldt ook voor de plattelandsgemeenten.

De Nota Ruimte met het totaaloverzicht van de toekomstige inrichting van Nederland wordt volgend voorjaar verwacht.

Reageer op dit artikel