nieuws

Onderzoekers kraken grondbeleid Groningen

bouwbreed

Dit blijkt uit onderzoek van accountantskantoor Ernst & Young dat in opdracht van de Groninger rekenkamer de eerste helft van dit jaar onderzoek deed naar het gemeentelijk grondbeleid. De raad behoort op de hoogte te worden gehouden van het ondoorzichtige verloop van grondexploitatieprojecten. Maar bestaande afspraken werden lang niet altijd nageleefd.

In haar rapport �Complex terrein, een onderzoek naar het gemeentelijk grondbeleid� concludeert de rekenkamercommissie dat winsten niet correct werden afgeroomd, overschrijdingen niet werden gemeld, projectontwikkelaars op onduidelijke gronden werden geselecteerd, slotcalculaties te laat werden gemaakt en dossiers niet systematisch werden bijgehouden. De praktijk werd getoetst aan twee afgeronde nieuwbouwwijken, Kranenburg­wonen en De Meeuwen.

Om het grondbeleid inzichtelijker te maken adviseert de commissie duidelijker selectiecriteria op te stellen bij de keuze voor marktpartijen. Ook moet de raad jaarlijks een actuele stand van zaken krijgen omtrent de risico�s per bouwproject.

In hoeverre de raad de handelwijze van het college afkeurt, moet blijken tijdens de raadsvergadering van 24 september.

Reageer op dit artikel