nieuws

Nederlandse huishoudens kwetsbaar door lage rente

bouwbreed

De volle beurs is daarna relatief weinig gebruikt om andere duurdere leningen af te lossen. Huishoudens zijn hierdoor gevoeliger geworden voor economische tegenwind. Volgens een onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB) is in Nederland sinds 1998 niet meer dan 6 procent van de verzilverde overwaarde van de eigen woning gebruikt om andere schulden terug te […]

De volle beurs is daarna relatief weinig gebruikt om andere duurdere leningen af te lossen. Huishoudens zijn hierdoor gevoeliger geworden voor economische tegenwind.

Volgens een onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB) is in Nederland sinds 1998 niet meer dan 6 procent van de verzilverde overwaarde van de eigen woning gebruikt om andere schulden terug te brengen. in de Verenigde Staten ligt dat percentage met 25 procent aanzienlijk hoger. In Nederland werd krap driekwart van het via het huis verdiende geld belegd of gespaard, geconsumeerd of aan andere zaken uitgegeven.

Het royaal uitgeven van hypotheekgeld gaat in Nederland gepaard met een stijging van de opgenomen leningen met 32 procentpunt. In Europa ligt datzelfde cijfer met een toename van 6 procentpunt aanzienlijk lager. De opvallende toename wordt veroorzaakt door de forse stijging van het Nederlandse huizenbezit van 123 procent van het bruto binnenlands product (bbp) in 1995 naar 202 procent van het bbp in 2001.

Optimistisch

De lage rente en de dure eigen woningen hebben de Nederlander optimistisch gemaakt. Speculerend op een verder dalende rente zijn veel hypotheken afgesloten waarbij de vergoeding voor het geleende geld variabel is. Ongeveer de helft van de uitstaande hypotheken loopt hierdoor binnen vier jaar of minder af. Bij een kwart van alle leencontracten wordt voor het einde van volgend jaar het rentetarief aangepast.

Door de korte looptijden drijft een stijgende hypotheekrente de woonlasten direct op. Daarbij komt dat één op de zes huishoudens met een hypotheek groter dan de verkoopwaarde van de woning meer dan de helft van het netto-inkomen kwijt is aan woonlasten. Hierdoor is deze groep het meest kwetsbaar voor financiële tegenvallers.

Reageer op dit artikel