nieuws

MKB: Ambities mager

bouwbreed

delft ­ De koers van het kabinet is goed, maar de ambities te mager. Nog erger is dat het kabinet de overheidsproblemen doorschuift naar de cao­tafel, becommentarieert MKB Nederland de miljoenennota. Met name de stijgende premies voor ziektekosten en de pensioenplannen zorgen ervoor dat het totale loonkostenplaatje bijna 1,5 procent hoger uitvalt dan de contractloonruimte. […]

delft ­ De koers van het kabinet is goed, maar de ambities te mager. Nog erger is dat het kabinet de overheidsproblemen doorschuift naar de cao­tafel, becommentarieert MKB Nederland de miljoenennota. Met name de stijgende premies voor ziektekosten en de pensioenplannen zorgen ervoor dat het totale loonkostenplaatje bijna 1,5 procent hoger uitvalt dan de contractloonruimte.

De werkgeversclub kijkt verder met gemengde gevoelens naar de concrete voorstellen voor infrastructuur. Van de tot 2010 toegezegde middelen voor uitbreiding en verbetering van het hoofdwegennet blijft een zo summier bedrag over dat MKB Nederland zich afvraagt of het kabinet hier serieus moet worden genomen. Het kwartje van Kok noemt de organisatie zo langzamerhand een klucht.

Grote broer VNO­NCW vindt eveneens de uitgaven voor infrastructuur te gering. Deze organisatie vindt het daarom niet zo erg als het overheidstekort iets zou oplopen om daarin meer te investeren. Wel moet het tekort beneden de 3 procent blijven. Daarnaast liggen er legio mogelijkheden om nu eindelijk eens private investeringen via publiek­private samenwerking voluit te benutten.

VNO­NCW bepleit verder een meerjarige loonmatiging. Een centraal akkoord is daartoe de kortste weg. Ook pensioenen zou daarin moeten worden geregeld.

Reageer op dit artikel