nieuws

Minister wil afspraken over woningbouwproductie

bouwbreed

den haag ­ Minister Dekker van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu wil afspraken maken met bouwers en ontwikkelaars over kwaliteit en aantallen nieuwbouwwoningen. Het is één van de maatregelen die de woningbouwproductie moeten versnellen en verhogen, vervat in het actieplan woningbouwproductie dat zij gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Dekker heeft in haar plan de eis van 90.000 woningen uit de Nota Mensen Wensen Wonen laten varen. Door al eerder gemaakte afspraken is de woningbouwproductie voor volgend jaar geschat op 65.000 woningen.

De minister mikt op een productie van gemiddeld 80.000 huizen per jaar in de periode vanaf 2004 tot 2010. Dat is wel hoger dan de prognose voor dit jaar die blijft steken op 60.000 woningen.

De minister verwacht van marktpartijen een grotere bijdrage. Zij denkt dat dat moet kunnen, gezien de capaciteit die vrijkomt door de teruglopende kantorenmarkt. Ze wil met die partijen dan ook afspraken maken over de aantallen te bouwen huizen en de kwaliteit daarvan.

Dekker wil echter niet terug naar de tijd dat het Rijk de woningmarkt stuurde met leningen en subsidies. Ze wil via regelgeving belemmeringen wegnemen en partijen stimuleren.

Een spoedwet moet de problemen met de planschade wegnemen. Sinds de uitspraak van de Hoge Raad in mei dat gemeenten planschadeclaims niet mogen doorschuiven naar projectontwikkelaars, stagneert de woningbouw namelijk nog meer.

Gemeenten moeten zich volgens de minister minder met details van bouwplannen bezighouden en zoveel mogelijk ruimte geven voor woningbouw. Gemeentelijke procedures kunnen gelijktijdig worden doorlopen.

In de Nota Ruimte wil de bewindsvrouw lagere overheden vrijheid geven om voldoende ruimte voor woningbouw te laten. Via een Grondexploitatiewet wil zij bovendien dat kosten voor een gemeente door een ander grondgebruik op de eigenaar worden verhaald. Op die manier kunnen grondeigenaren de realisatie van bouwplannen minder gemakkelijk tegenhouden.

Reageer op dit artikel