nieuws

Meer asfalt tussen Amsterdam en Almere

bouwbreed

AMSTERDAM ­ Om de dagelijkse files tussen Almere en Amsterdam te bestrijden, moeten bestaande wegen flink worden uitgebreid. Daarover hebben gemeenten, provincies, milieuorganisaties en werkgevers in de regio afgelopen weekeinde een gezamenlijk akkoord gesloten.

De aanpassing van A6, A1 en de Gaasperdammerweg kost 4 tot 5 miljard euro. De voorgestelde uitbreiding omvat de aanleg van extra rijstroken, reconstructie van bestaande verkeersknooppunten, uitbreiding van de Hollandse Brug, de bouw van een aquaduct bij Muiden en uitbreiding van de Gaasperdammerweg. Deze weg door het hart van Amsterdam­Zuidoost zou met vijf rijstroken moeten worden uitgebreid, waarvan drie wisselstroken. Ook moet de Gaasperdammerweg verdiept en deels overdekt worden aangelegd.

Alleen uitbreiding van wegen is volgens de tien betrokken partijen, die zich presenteren onder de titel De Uitweg, niet voldoende. De dagelijkse mobiliteit zal enorm groeien. De regio vraagt daarom ook om invoering van rekeningrijden en verbetering van het spoorwegnet tussen Amsterdam en Almere. Mocht Almere na 2020 sterk groeien, dan lijkt alsnog een extra wegverbinding noodzakelijk. Amsterdam stelt aan instemming met de verbreding van de Gaasperdammerweg stringente voorwaarden. Het Rijk moet vooraf duidelijkheid verschaffen over de financiering van alle maatregelen. Zuidoost mag niet worden belast met alleen een onneembare en voor de bewoners zeer milieuhinderlijke asfaltbaan.

In dat geval verkiest Amsterdam een 7 kilometer lange geboorde tunnel langs het Naardermeer tussen A6 en A9. Deze terugvaloptie leidt tot onderlinge tweespalt. Voor Natuurmonumenten is een tunnel onbespreekbaar. De aanleg van een tunnel bedreigt de waterkwaliteit in het natuurgebied.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels