nieuws

Kooldioxide verbetert kwaliteit afval

bouwbreed

petten – Onderzoekers van ECN hopen met het binden van kooldioxide aan industriële reststoffen twee vliegen in één klap te slaan. Niet alleen wordt het broeikaseffect teruggedrongen, de kwaliteit van reststoffen verbetert erdoor.

Cobouw berichtte reeds dat de vestiging van Heros Groep in Sluiskil experimenten uitvoert samen met AVR om industriële slakken versneld te verouderen door er CO2 aan toe te voegen. Twee andere verwerkers van avi-slakken die zich hiermee bezighouden, zijn Feniks Recycling en Insulinde Recycling. De chemische omzettingen die daardoor plaatsvinden moeten zware metalen binden, waardoor de secundaire bouwstof minder uitloogt.

Ook wetenschappers van ECN in Petten houden zich bezig met de carbonatietechniek. De insteek van ECN is echter meer gericht op het terugdringen van CO2-emissies. In de natuur vinden verweringsprocessen plaats waarbij gesteenten die door erosie zijn blootgesteld aan de atmosfeer en in aanwezigheid van water met CO2 uit de atmosfeer reageren tot carbonaten. Deze zijn thermodynamisch stabiel waardoor geen kans bestaat dat CO2 na verloop van tijd weer in de atmosfeer terechtkomt. Het nadeel van deze natuurlijke processen is echter dat ze miljoenen jaren duren. Wetenschappers van het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) in Petten willen daarom de minerale vastlegging nabootsen en versnellen. Voor de vastlegging van het broeikasgas is behoefte aan grote hoeveelheden mineralen.

Verbranding

Volgens ECN-onderzoeker ir. W.J.J. Huijgen zijn er in theorie wereldwijd voldoende geschikte mineralen beschikbaar om alle toekomstige CO2-emissies te binden. Maar als grondstof hiervoor kunnen ook industriële reststoffen dienen. Dit zijn de residuen die overblijven bij verbranding van fossiele brandstoffen (vliegas), huishoudelijk afval (avi-bodemas) en bij de productie van staal (staalslak). Deze reststoffen zijn in grote hoeveelheden aanwezig, zijn alkalisch en bevatten veel calcium dat de natuurlijke neiging heeft met CO2 te reageren.

Volgens Huijgen heeft ECN eerder aangetoond dat de milieukwaliteit van reststoffen door reactie met koolstofdioxide sterk verbetert door verbeterde uitlogingskarakteristieken. Dit vergroot de toepassingsmogelijkheden van secundaire bouwstoffen. Hergebruik van de bouwstoffen beperkt bovendien de kosten van de minerale vastlegging.

Bestaande alternatieven voor de CO2-vastlegging is CO2-opslag in lege aardgasvelden, steenkoolvelden, oceanen en waterhoudende lagen in de aarde. Maar volgens ECN zal kooldioxide afhankelijk van de gekozen optie na verloop van tijd toch weer terugkeren in de koolstofkringloop en dus gedeeltelijk weer in de atmosfeer komen. Ook de veiligheid bij hoge concentraties CO2 is in het geding doordat bij een vrijkomende geconcentreerde wolk CO2 zuurstof wordt verdrongen. Daarnaast plaatst ECN vraagtekens bij de opslag in oceanen met betrekking tot de gevolgen voor het milieu door een verandering van de zuurgraad van het zeewater.

In het afgelopen jaar hebben de wetenschappers van ECN aan de hand van een literatuurstudie de procescondities en -routes vastgesteld die het mogelijk maken om relatief korte tijd kooldioxide vast te leggen in reststoffen. Het streven van Huijgen is om de mineralen in minder dan een uur om te zetten. Op basis hiervan is een experimentele opstelling ontworpen en in gebruik genomen. Op dit moment richt het onderzoek zich nog met name op de keuze van de soort slakken die voor het proces het meest geschikt zijn. Huijgen verwacht de eerste resultaten van het onderzoek met betrekking tot technische mogelijkheden en economische haalbaarheid over tweeënhalf jaar.

Reageer op dit artikel