nieuws

Installateurs snakken naar apk­keuring

bouwbreed

den haag ­ Uneto­VNI komt met een apk­keuring voor gebouwen. Het is de brancheorganisatie van de installateurs haar eer te na dat Nederland zonder extra controles onveiliger wordt.

Op het congres Een Veilige Omgeving borrelde gistermiddag de ergernis van de installateurs naar hartelust op. Waarom bewaakt niemand de veiligheid van binneninstallaties? Ook de gemeenten niet. Ergste is nog volgens Uneto­VNI de volstrekte onbekendheid met de werkelijke risico�s. Het stijgend aantal ongevallen maakt slechts duidelijk dat de gevaren toenemen.

De installateurs roepen de rijksoverheid en de gemeenten op gezamenlijk de schouders te zetten onder een veiliger gebouwbeleid. De branche dringt aan op snelle invoering van wettelijk geregelde apk­keuring voor installaties in gebouwen.

“Vreemd dat de naleving van regels en het toezicht daarop steeds minder aandacht hebben gekregen. Nutsbedrijven, die vroeger duizenden inspecteurs in dienst hadden, zijn verkocht”, signaleert Uneto­VNI. “De controleurs hebben een andere baan gekregen. Publieke vestigingsregels voor installateurs zijn grotendeels overboord gezet. Het laatste restje verdwijnt in 2005. Waarna het iedereen vrij staat ­ deskundig of niet ­ installaties binnenshuis te plaatsen en zich loodgieter, electricien of installateur te noemen”.

Voortrekkersrol

Nutsbedrijf Regio Eindhoven gaat de nationale besluitvorming te langzaam en vervult inmiddels een voortrekkersrol. Binnenkort wordt aan de hand van een puntenlijst begonnen met de controle van duizend woningen. Opzet is uiteindelijk te komen tot een centraal door het netbedrijf te beheren gebouwendossier

“NRE en de gemeente Eindhoven nemen voor deze proef alle kosten voor eigen rekening”, aldus directeur P. Dijkstra van het nutsbedrijf. “Als bijdrage voor toekomstige vijfjaarlijkse keuringen zou 50 euro per woning redelijk zijn. De verzekeringsbranche heeft interesse getoond en wil korting geven op brand en inboedelverzekering”.

Op het congres in Den Haag nam staatssecretaris Van Geel het eerste exemplaar van de Legionella Code in ontvangst. Het document wordt gezien als een belangrijk instrument om het aantal besmettingen met de veteranenziekte drastisch terug te dringen. Jaarlijks lopen achthonderd mensen in Nederland een ernstige longontsteking op door de legionella­bacterie.

Nevelige douche

Uneto­VNI constateert dat tot een jaar geleden vrijwel niemand de gevaren van de legionella serieus nam.

Inmiddels echter is duidelijk dat Nederland met zijn 5,4 miljoen woninginstallaties evenzovele potentiële bronnen van besmetting herbergt. In vrijwel iedere woning is immers wel een nevelige douche te vinden. Een inventarisatie vond in 20 van de 400 onderzochte installaties de legionella­bacterie.

Aan de legionella­code voor woninginstallaties is een gebruikersinstructie gekoppeld. Bewoners wordt gevraagd zelf een oogje in het zeil te houden bij weinig gebruikte tapkranen, het warmtetaptoestel en de tuinslang. Ook de vakantieperiodes en eigen kluswerken worden aangemerkt als bronnen van gevaar.

Reageer op dit artikel