nieuws

Inlaten zout water kan geen kwaad

bouwbreed Premium

Dat heeft staatssecretaris Schultz van Haegen (verkeer) geschreven in een brief aan de Tweede Kamer. Zij schakelde de experts, afkomstig van onder meer TNO, TU-Delft en onderzoeksbureau Alterra en diverse hoogheemraadschappen, in. Destijds kreeg de staatssecretaris vooral van de oppositiepartijen PvdA en GroenLinks in de Tweede Kamer de wind van voren. Zij had veel eerder […]

Dat heeft staatssecretaris Schultz van Haegen (verkeer) geschreven in een brief aan de Tweede Kamer. Zij schakelde de experts, afkomstig van onder meer TNO, TU-Delft en onderzoeksbureau Alterra en diverse hoogheemraadschappen, in.

Destijds kreeg de staatssecretaris vooral van de oppositiepartijen PvdA en GroenLinks in de Tweede Kamer de wind van voren. Zij had veel eerder water vanuit het IJsselmeer naar de polders in het westen van het land moeten laten pompen. Dan had er geen zilt water toegelaten hoeven te worden.

Het Hoogheemraadschap Rijnland wilde met de maatregel vooral dijken en funderen beschermen. De experts volgen die lijn. Peilhandhaving terwille van de veiligheid heeft naar hun zeggen de hoogste prioriteit. Ten overvloede stellen zij dat eventuele schade beperkt kan worden door lokale bescherming van de meest kwetsbare gebieden.

Volgens de VDD-bewindsvrouw is de situatie in het westen “aanmerkelijk verbeterd”, vooral door de sterk afgenomen vraag naar water. De toevoer van IJsselmeerwater is na ruim twee weken op 12 september gestopt vanwege de extra druk op veendijken. Eind augustus brak bij Wilnis al zo�n dijk door.

Over de aanvoerroute van het IJsselmeerwater schrijft de bewindsvrouw dat die goed werkt in een periode van stabiel en droog weer, maar ook nadelen heeft. De opsomming is niet mis, variërend van belemmeringen voor de scheepvaart, aanpassingen van het watersysteem, de voorbereidingstijd en kosten, tot de prop van zout kwelwater die eerst afgevoerd moest worden, en de beperkte mogelijkheden voor afvoer van kwelwater uit delen van Amstel, Gooi en Vecht. (anp)

Reageer op dit artikel