nieuws

Infocentrum Eigen Bouw geopend

bouwbreed

rotterdam ­ Minister Dekker (VROM) heeft tijdens de woonmarkt Heilige Huisjes 03 van afgelopen weekeind het startschot gegeven voor het Informatiecentrum Eigen Bouw (ICEB). Het ICEB wordt hét punt voor particulieren en professionals die zijn geïnteresseerd in particulier opdrachtgeverschap.

Met de opening van het ICEB sluit VROM de eerste fase af van het Grote Project Particulier Opdrachtgeverschap. Het ICEB neemt vanaf nu het stokje over van VROM waar het gaat om kennisoverdracht en het stimuleren van nieuwe ideeën en initiatieven op het gebied van particulier opdrachtgeverschap. Jarenlang opgebouwde kennis bij eigenbouwers en gemeenten met projectervaring komt beschikbaar voor een breed publiek.

Via website en telefoon biedt het ICEB toegankelijke informatie die up to date is, juist en volledig. Het centrum wordt bemand door vier kennisinstellingen: Architectuur Lokaal biedt specialisten in architectuur en welstandsbeleid, het Bouwcentrum Expo komt met een digitale kaveldatabank, de SEV heeft kennis van collectief bouwen en proefprojecten en Vereniging Eigen Huis beheert de consumenten­infodesk.

Dekker zei tijdens de woonmarkt, die dit jaar circa tweeduizend bezoekers trok, vast te houden aan het streven van voormalig staatssecretaris Remkes om 33 procent van alle nieuwbouw vanaf 2005 uit particulier opdrachtgeverschap te laten bestaan. Het ICEB moet daarin een actieve rol gaan vervullen.

Het betekent niet dat VROM zich helemaal terugtrekt van dit terrein, zei de minister. Zo zijn er voorbereidingen voor een convenant over grondprijzen bij kavelbouw en krijgen gemeenten binnenkort, dankzij een wetswijziging , de mogelijkheid via exploitatievergunningen bepaalde delen van bouwlocaties te reserveren voor bijvoorbeeld eigenbouw op vrije kavels.

Wel denkt ze dat het cijfer “is losgeraakt van de bredere doelstelling van méér zeggenschap voor de woonconsument en méér diversiteit in nieuwbouwwijken”. Dekker: “Het gaat om allerlei vormen van individueel en collectief particulier opdrachtgeverschap, maar ook cascobouw en consumentgerichte projectontwikkeling.”

Reageer op dit artikel