nieuws

Hoge eisen aan gedrag ambtenaar

bouwbreed

den haag ­ Het kabinet richt het vizier op de waarden en normen die in zijn ogen horen bij het vak van overheidsdienaar. In de nieuwe Ambtenarenwet zal hierover een reeks zaken worden geregeld, zoals de invoering van een ­ aan de eisen van deze tijd ­ aangepaste ambtseed/belofte.

Verder worden alle overheden verplicht een gedragscode op te stellen en een integriteitsbeleid te voeren. Over dit beleid zal verantwoording moeten worden afgelegd aan het medezeggenschapsorgaan en het vertegenwoordigend politiek orgaan (gemeenteraad, Tweede Kamer, Provinciale Staten, waterschapsbestuur).

D66­minister De Graaf, bij Binnenlandse Zaken onder meer verantwoordelijk voor bestuurlijke vernieuwing, wil de gekozen volksvertegenwoordigers meer in de schijnwerpers plaatsen. De Tweede Kamer zal bij de volgende verkiezingen deels worden gekozen via een districtenstelsel. Zo moet een meer directe band tussen kiezers en vollksvertegenwoordigers ontstaan. En om de burgers meer bij het lokale bestuur te betrekken, komt er ook een gekozen burgemeester. Wat die precies voor bevoegdheden krijgt, moet nog worden bepaald. Bijvoorbeeld of zo�n burgemeester ook wethouders mag voordragen. Het kabinet is het erover eens dat de gekozen burgemeester een feit wordt bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006.

Reageer op dit artikel