nieuws

Hergebruik grond weer op gang door vrijstelling exoten

bouwbreed

den haag ­ Teerhoudend asfaltgranulaat, licht verontreinigde grond en gereinigde grond vinden sinds deze week weer een weg naar bouwplaatsen. Dat is mogelijk door een vrijstelling voor exotische metalen uit het Bouwstoffenbesluit.

De vrijstelling wordt weliswaar pas per 1 april volgend jaar van kracht, maar in een circulaire spoort VROM gemeenten en provincies aan via een beschikking de nieuwe waarden nu al te gedogen. Die �tweetrapsraket� is nodig, omdat Brussel de vrijstelling nog moet goedkeuren. Dat lukt vermoedelijk niet voor 1 april 2004.

Directeur L. Bijlsma van de Nederlandse Vereniging van Procesmatige Grondreinigingsbedrijven, NVPG, noemt de beslissing van staatssecretaris Van Geel een enorme opluchting. Minstens een miljoen ton gereinigde grond lag al een tijd te wachten op toepassing; net als 150.000 ton teerhoudend asfaltgranulaat.

Het hergebruik van grond lag helemaal stil als gevolg van een discrepantie tussen de wet Bodembescherming en het Bouwstoffenbesluit en een veel te scherpe normstelling. De komende vijf jaar worden de achtergrondwaarden voor exoten als antimoon, molybdeen en seleen opnieuw vastgesteld.

Tegelijkertijd zijn de normen voor het hergebruik van baggerspecie versoepeld. Dat is volgens de staatssecretaris verantwoord, omdat baggerspecie vooral de zware fractie koolwaterstoffen bevat, terwijl het de lichte, vluchtige fractie is die de grootste milieuschade veroorzaakt.

Op pagina 5: Exotische metalen in grond voorlopig gedoogd.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels