nieuws

Grootse herstructurering van Haagse wijk Transvaal

bouwbreed

den haag ­ In de Haagse achterstandswijk Transvaal vindt de komende jaren een van de grootste binnenstedelijke herstructurering van Nederland plaats. De komende tien jaar wordt 500 miljoen euro geïnvesteerd in een beter woon­, werk­ en leefklimaat.

Het gepresenteerde wijkplan van de gemeente en de corporaties Haag Wonen en Staedion omvat een scala van maatregelen over de woon­ en leefomgeving die van Transvaal �een gewilde wijk in hartje stad� moet maken.

De wijk ontbeert vooral een gevarieerd woningaanbod. Met de sloop van zeshonderd woningen is daartoe de eerste aanzet gegeven. De tweede fase ­ de sloop van driehonderd woningen ­ staat volgend jaar op de agenda. In totaal gaan de komende tien jaar drieduizend woningen tegen de vlakte om plaats te maken voor zestienhonderd woningen met een keur aan woningtypen en prijsklassen. “Transvaal wil niet langer een doorgangshuis” aldus verantwoordelijke wethouder A. Hilhorst.

Van de vervangende nieuwbouw wordt 70 procent in de koopsector gerealiseerd en betreft het merendeel grondgebonden woningen. Daarmee worden uiteindelijk drie nieuwe woonmilieus toegevoegd: stedelijk wonen (zuidkant), statig wonen (Paul Krügerlaan) en wonen in het groen (Kempstraat) wat “het Lange Voorhout van Transvaal” moet worden. De nieuwe woningen variëren in oppervlakte van 80 vierkante meter tot het dubbele.

Het stedenbouwkundig plan van Geurst & Schulze moet vooral eenheid brengen. Behalve de woningvoorraad wordt ook de infrastructuur en de openbare ruimte aangepakt. Zo moeten parkeervoorzieningen bij voorkeur onder de bouwblokken komen en krijgt de wijk herkenbare entrees. Daarnaast wordt ook het stadspark uitgebreid van 1 naar 3 hectare.

De grootse aanpak vergt 500 miljoen euro. Over de nog benodigde 20 miljoen zijn gesprekken gaande met VROM. Het wijkplan gaat nu de inspraak in. De gemeenteraad beslist hierover begin volgend jaar.

Reageer op dit artikel