nieuws

GIW bestrijkt proces van koop tot bewoning

bouwbreed

rotterdam ­ De koper van een nieuw huis krijgt vanaf deze week een steuntje in de rug van de Nederlandse wetgever. Zo mag hij vanaf 1 september 5 procent van bouwsom als onderpand achterhouden. Het Garantie Instituut Woningbouw (GIW), dat 85 procent van de nieuwbouwwoningen van een certificaat voorziet, wil met een opleveringsarbitrage de juridische procedures die uit de wetswijziging kunnen volgen in de hand houden.

“We bestrijken nu het hele proces. Van koop tot en met bewoning”. Directeur Nico Dijkhuizen van het garantie­ en arbitrage­instituut GIW is een tevreden man. Om de koppen van de koper en aannemer al in een vroeg stadium bij elkaar te houden, biedt zijn organisatie vanaf 1 september een snelprocedure aan. Van deze snelle procedure kan gebruik worden gemaakt in de drie maanden die volgen op de oplevering van een nieuwe woning, daarna gaat de GIW­garantie in.

Als het nieuwe huis klaar is, lopen koper en aannemer samen door het pand. Wanneer er zaken niet in orde zijn, worden die genoteerd en als alles verder goed gaat, verholpen of gerepareerd. Maar als er onenigheid ontstaat tussen beide partijen en de kloof onoverbrugbaar dreigt te worden, kan de hulp worden ingeroepen van een arbiter van het GIW.

Om het conflict op te lossen komt de arbiter op de locatie langs. Hij kijkt rond in de nieuwe woning beoordeelt de discussiepunten en probeert te bemiddelen. Lukt het niet om zo tot een oplossing te komen, dan doet hij in de regel binnen zes weken uitspraak. “En die is bindend”, stelt Dijkhuizen met nadruk.

De snelprocedure is door het GIW in elkaar gesleuteld omdat deze maand een nieuwe wet van kracht wordt die de koper het recht geeft om 5 procent van de bouwprijs van de woning bij de notaris in depot te storten. Het bedrag wordt pas uitbetaald als de aannemer al zijn verplichtingen is nagekomen.

Een scenario doemt algauw op waarbij het geld maanden­ en soms jarenlang wordt vastgehouden omdat de procedures over de opleveringsgeschillen nog niet zijn afgerond. Op zijn zachtst gezegd een vervelende situatie. De bouwer moet zo eindeloos wachten op de laatste betaling en de woonconsument wordt onnodig op kosten gejaagd. De snelle arbitrage moet zo�n patstelling voorkomen.

Worden de meningsverschillen niet binnen de termijn van drie maanden opgelost, dan komen de in onmin verkerende aannemer en zijn opdrachtgever bij het GIW terecht.

In het GIW­model van de koop­ en aanneemovereenkomst is vastgelegd dat het geld dat wordt achtergehouden wel in verhouding moet staan tot het probleem. “Kost een huis bijvoorbeeld 150.000 euro dan kan de koper 5 procent, dat is 7.500 euro, bij de notaris in depot vastleggen. Maar bedraagt de financiële omvang van het geschil niet meer dan 1500 euro, dan moet hij 6000 euro van het geld direct betalen”, legt Dijkhuizen uit. De rest van het bedrag komt vrij zodra het geschil is opgelost.

De organisatie rond het arbitrageloket, dat de procedures rond de oplevering van koopwoningen verder moet stroomlijnen, is nog niet helemaal rond. Dijkhuizen: “Daar vindt nog bestuurlijke afstemming over plaats. In het voorjaar van 2004 moet de stichting die het loket gaat huisvesten er zijn”.

De nieuwe organisatie krijgt een eigen reglement, zodat alle zaken op dezelfde manier worden behandeld, een eigen logo en een apart bestuur. Administratieve en organisatorische ondersteuning krijgt het loket van het GIW dat zijn kantoor in Rotterdam heeft. De zaken worden afhankelijk van hun aard behandeld door arbiters van het GIW of de Raad van Arbitrage die ieder zo hun eigen specialisme hebben.

Vanaf juli volgend jaar functioneert het instituut van Dijkhuizen als postbus van het nieuwe loket. “Iedereen kan zijn stukken naar Kruisplein 25 sturen. Wij zorgen voor de afhandeling en sturen ze naar de arbiters door”, legt de GIW­directeur uit wat hij daar onder verstaat.

Reageer op dit artikel