nieuws

EU­subsidie voor impuls Groene Hart

bouwbreed

oudewater ­ Drie voorbeeldprojecten voor verbetering van de kwaliteit van de open ruimte in het Groene Hart worden gerealiseerd met geld uit het Europese programma Duurzame Open Ruimte II. Dit heeft als doel bevordering van de landschappelijke kwaliteit in dichtbevolkte gebieden. Met de uitvoering is 1,8 miljoen euro gemoeid. De Europese subsidie bedraagt acht ton. […]

oudewater ­ Drie voorbeeldprojecten voor verbetering van de kwaliteit van de open ruimte in het Groene Hart worden gerealiseerd met geld uit het Europese programma Duurzame Open Ruimte II. Dit heeft als doel bevordering van de landschappelijke kwaliteit in dichtbevolkte gebieden.

Met de uitvoering is 1,8 miljoen euro gemoeid. De Europese subsidie bedraagt acht ton.

Het grootste project is de ontwikkeling van fort Wierickschans bij Bodegraven als informatie­, bezoekers ­ en cultureel centrum van het Groene Hart. Hierbij worden functies als zorg, cultuur, recreatie en natuur gecombineerd.

In het project Fort Locus van de provincie Zuid­Holland wordt samen met de bewoners van de Oude Rijnzone een beeld ontwikkeld van de identiteit van het gebied. Dit wordt vervolgens gebruikt als uitgangspunt voor de herinrichting. Ten slotte stimuleert een project van de WLTO samenwerking tussen agrarische ondernemers op het gebied van Groene­Hartproducten en marketingstrategieën.

Reageer op dit artikel