nieuws

Discussie geopend over positie Centraal Fonds

bouwbreed Premium

AANHEF_SUB:analyse De belangrijkste taak van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) is het controleren van het huishoudboekje van corporaties. De instelling verzamelt daarvoor ieder jaar de financiële gegevens van alle sociale huisvesters. Zakt de kredietwaardigheid van een corporatie onder de eisen die het CFV stelt, dan grijpt de toezichthouder in. Bijzonder aan het CFV ­ dat […]

AANHEF_SUB:analyse

De belangrijkste taak van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) is het controleren van het huishoudboekje van corporaties. De instelling verzamelt daarvoor ieder jaar de financiële gegevens van alle sociale huisvesters. Zakt de kredietwaardigheid van een corporatie onder de eisen die het CFV stelt, dan grijpt de toezichthouder in.

Bijzonder aan het CFV ­ dat in de volksmond vaak �het Centraal Fonds� wordt genoemd ­ is dat de semi­overheidsinstelling ook heffingen mag opleggen aan de corporatiebranche. Een recht dat de organisatie gebruikt om een fonds op te bouwen dat wordt aangewend voor corporaties die met tekorten kampen. Onder strikte voorwaarden verleent het Centraal Fonds financiële steun. Aan deze dubbelrol van het CFV wil de VROM­Raad een eind maken. De raad vindt de combinatie van de twee taken ­ toezichthouden en financiële ondersteuning verlenen ­ een lastige constructie vindt.

In de plannen van de VROM­Raad gaat een investeringsmaatschappij in het vervolg bij corporaties met de pet rond. De geldinzameling én de beoordeling of een corporatie voor extra financiële ondersteuning in aanmerking komt, liggen dan bij één organisatie. Onder de huidige regeling zijn die taken verdeeld tussen het Centraal Fonds als heffer en het College Sluitend Stelsel, een organisatie die niet alleen kijkt wie in aanmerking komt voor steun van het CFV, maar ook bemiddelt tussen een gemeente en een corporatie die niet meer samen door één deur kunnen.

Versoepeling

Aedes is in elk geval niet gelukkig met de voorstellen. De belangenclub voor corporaties benadrukt dan ook dat van de 70 miljoen euro die het CFV heeft opgehaald, nog geen cent is uitgegeven. Volgens J. Conijn van het onderzoeksbureau Rigo niet verwonderlijk. “De corporaties hebben nooit een succes willen maken van de regeling”, wijst hij op de belangrijkste oorzaak van het falen van de het steunfonds van het CFV.

Met de VROM­Raad pleit Conijn voor een versoepeling van de criteria voor geldelijke hulp van corporaties die krap bij kas zitten. Die zouden volgens de financieel specialist meer gericht moeten zijn op het stimuleren van investeringen dan op het dichten van de gaten vlak voordat het schip zinkt.

Reageer op dit artikel