nieuws

CPB rekent op stijging woningbouw

bouwbreed

den haag ­ Het Centraal Planbureau verwacht dat de investeringen in woningen dit jaar en volgend jaar behoorlijk aantrekken. Deels komt dit doordat capaciteit op de kantorenmarkt vrijkomt, deels door hogere kwaliteitseisen in het Bouwbesluit.

Er komt een einde aan de stagnatie in de woningbouw verwacht het CPB. Dit jaar nog trekken de investeringen met 1,75 procent aan, volgend jaar zelfs met 3,75 procent. “We zagen de afgelopen jaren dat als gevolg van de sterke vraag naar bedrijfsgebouwen capaciteit is overgeheveld naar de woningbouw. De komende periode verwachten wij een tegenovergestelde beweging, omdat de bouw van kantoren stagneert”, voorspelt hoofd bouw van het CPB M. Koning.

De rekenmodellen laten volgend jaar een investeringsgroei zien van 3 procent in nieuwbouw, waarvan de helft in kwaliteitsverbetering. Herstel en verbouw nemen met driekwart procent toe. Geluk daarbij is dat de hypotheekrente laag blijft. Het CPB verwacht een stijging van slechts een kwart procentpunt.

De rekenmeesters zien daarbij ook dat het aantal bouwvergunningen voor woningen in de eerste twee kwartalen van dit jaar fors is toegenomen. In het derde en vierde kwartaal becijferen ze een daling, maar per saldo neemt het aantal iets toe.

De prijzen van de woningbouw stijgen naar verwachting als gevolg van de toename in bouwkosten als gevolg van de loonkostenontwikkeling en de matige groei van de arbeidsproductiviteit. Tegelijkertijd bleven de bouwkosten achter bij de sterke toename van de verkoopprijzen van woningen.

Dit houdt volgens het CPB in dat de winststijging van de aannemers is achtergebleven bij die van grondeigenaren en projectontwikkelaars. Dat zal keren, denkt het CPB. De bouwkosten gaan meer omhoog dan de gemiddelde prijs van een woning. Dat kan een neerwaarts effect hebben op de aantrekkelijkheid van nieuwbouwwoningen.

Voor de utiliteitsbouw is de algemene economische ontwikkeling nog belangrijker dan voor de woningbouw. En die ontwikkeling ziet er matig uit. Weliswaar trekt de internationale handel in de tweede helft van dit jaar aan, maar helaas niet in Europa. Wat ons land betreft zijn de loonkosten per eenheid product nog te hoog, wat de economie mede remt, aldus het CPB.

De stagnatie in de kantorenmarkt duurt voort, alleen al omdat er momenteel voldoende voorraad is. Wat de bedrijfsgebouwen betreft is herstel wel sneller mogelijk.

Reageer op dit artikel