nieuws

Brandweer stelt zich in op koolmonoxide

bouwbreed

“De eerste stookinstallaties zijn weer aangegaan”, signaleert brandweerman Brons. De nachtvorst zal niet lang op zich laten wachten. “De eerste incidenten door koolmonoxidevergiftiging zie ik al aankomen. Oorzaak is vrijwel altijd gebrek aan service”. Op het door Uneto-Vni georganiseerde congres Een Veilige Omgeving bleek commandant Brons een vurig voorstander van een verplichte apk voor installaties. […]

“De eerste stookinstallaties zijn weer aangegaan”, signaleert brandweerman Brons. De nachtvorst zal niet lang op zich laten wachten. “De eerste incidenten door koolmonoxidevergiftiging zie ik al aankomen. Oorzaak is vrijwel altijd gebrek aan service”.

Op het door Uneto-Vni georganiseerde congres Een Veilige Omgeving bleek commandant Brons een vurig voorstander van een verplichte apk voor installaties. Ook al kan extra regelgeving en controle alle narigheid niet voorkomen. “Veel veiligheid heeft te maken met gedrag. Waarom leren we onze kinderen niet wat ze moeten doen als een brand uitbreekt? Ze kruipen onder het bed en daar vinden we ze dan. Omgekomen. Bij brand is verstikking door rook meestal het grootste gevaar”.

Directeur J. Schuyt van de Huizense wooncorporatie De Alliantie – goed voor 60.000 wooneenheden – ontpopte zich op het congres als een falikant tegenstander van de apk voor installaties. Weten de voorstanders wel hoe moeilijk het is sluitende wetgeving te maken? Schuyt wet om een paar flessen dure wijn dat de apk nooit realiteit wordt.

“Van die apk krijg ik nog net geen pukkels. Het systeem kan nooit werken. Alle betrokkenen moeten ophouden met het zwartepieten. We zijn toch gewoon met elkaar eens dat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor het toezicht? Dat staat duidelijk te lezen in de woningwet en het bouwbesluit”.

Schuyt bepleit de controle op de installaties uit te voeren bij verhuizingen. Dat is tenminste een natuurlijk moment waarop bewoners open staan voor extra investeringen. Mutatieopzichters van de corporatie en bij te scholen specialisten van de Vereniging Eigen Huis zouden de controles op zich kunnen nemen.

Op het door zowel installateurs als politici en bestuurders bezochte congres, legde 60 procent van de deelnemers de verantwoordelijkheid van het toezicht bij de gemeente. Brandweercommandant Brons waarschuwde de wens niet de vader van de gedachte te laten zijn. “De gemeente is op dit moment helemaal niet in staat om toezicht te houden. Ik heb veel liever dat de branche vakbekwaam zijn werk doet om de situatie zo veilig mogelijk te maken. We praten over een hele reeks van verantwoordelijkheden. Van de burgemeester tot en met de gebruiker”.

Reageer op dit artikel